TÜSEB Çağrı Duyurusu 2019

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından çeşitli alanlarda Proje İş Birliği Çağrısı yayınlanmıştır.

Detaylı bilgiye https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel adresinden ulaşılabilir.

 

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulmuştur. Merkezi İstanbul’dadır. Bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılacak ve desteklenecektir. Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanmaktadır.