2020-2021 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Başladı

 

Avrupa Birliği (AB) üyeliği hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve AB müktesebatının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan idari kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı 2020-2022 akademik yılı başvuruları başlamıştır.   

2020-2021 akademik yılında toplam160 kişinin yararlanabileceği Jean Monnet Burs Programı başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 5 KASIM 2019