FİKRİ SİNAİ MÜLKİYET HAKLARI Bilgilendirme Toplantıları: 09-10 Eylül 2019

Ar-Ge ve teknoloji tabanlı buluşlarınızın ürün haline gelmesi ve ticarileşmesi söz konusu ise Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları (FSMH) esaslarına göre koruma altına alınması gerekmektedir. Tescil olan ulusal/uluslararası patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı, patentin lisanslanması ve ticarileşmesi; Araştırma Üniversitesi göstergeleri, Girişimcilik ve yenilikçilik endeksleri ve üniversite sıralama endeksleri için de önemli parametrelerdir.

Bilgilendirme toplantıları kapsamında, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları konusunda görüşme talebi ve temel patent eğitimine katılım için aşağıda bilgileri bulunan FSMH Sekreteryası ile iletişime geçiniz.

09 Eylül 2019 P.tesi (gün boyu)Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuruları konusunda görüşme talebi

- 10 Eylül 2019 Salı (10:00-12:30): Temel Patent Eğitimi  (Yer: TTO Seminer Salonu)

- 10 Eylül 2019 Salı (13:30-15:00): FSMH kurul toplantısı (kurul üyeleri ve davetli katılımcılar ile)


Üniversitemiz FSMH yönergesi, yeni yönetmeliğe uygun olarak güncellenmiştir. Üniversitemiz FSMH Kurulu ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi bilgilerine erişmek için TIKLAYINIZ. 

Ön başvuruda kullanılacak FR-0492 Buluş Bildirim Formu’na erişmek için TIKLAYINIZ.

FSMH Sekreteryası (GTÜ TTO) İletişim:

Buse BAKIR: (Tel: 0262 605 2420 / 0538 046 7169, bpekgoz@gtu.edu.tr )

Aykut ULGAR:(Tel:0262 605 2446 / 0541 809 0787, aykutulgar@gtu.edu.tr )

Patent Danışmanı:

Ayfer BERKKAM  

Bilgilerinize rica ederiz.