İlim Yayma Ödülleri

İlim Yayma Vakfı tarafından Türkiye'deki bilimsel çalışmaların ve araştırmaların teşvik edilmesi, bilimsel faaliyetlerin özendirilmesi, milli sorunlara çözüm üretebilecek yöntem ve metotların geliştirilmesine öncü olması amacıyla düzenlenen İlim Yayma Ödülleri üç kategoriden (Büyük Ödül / Sosyal Bilimler / Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri) oluşmaktadır.  “Sosyal Bilimler” ve “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorisine doğrudan başvuru ile “Büyük Ödül” kategorisinde ise aday gösterme yöntemiyle ödüle aday olunabilmektedir.

“Büyük Ödül” kategorisi için 300.000 TL, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” kategorilerinin her biri için 100.000 TL olmak üzere seçilen çalışmalara toplam 500.000 TL değerinde ödül verilecektir.

İlim Yayma Ödülleri için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2019’dur.

Başvuru sürecinin sona ermesiyle ön değerlendirmeye tabi tutulacak olan başvurular, belirlenen kriterler doğrultusunda sırasıyla Teknik Uzmanlar, Hakem Kurulu, Bilim Kurulu ve Onur Kurulu inceleme aşamalarından geçerek objektif bir şekilde değerlendirmeye tabi tutulmuş olacaklardır. Değerlendirme sonucunda her kategorinin birincisi ödül almaya hak kazanacaktır.

Bilimin ve teknolojinin tüm imkânlarını kullanarak, topluma yön veren nitelikli bilim insanlarını toplumumuza kazandırmak vizyonuyla hayata geçirilen İlim Yayma Ödülleri Aralık 2019 tarihinde kendine özgü bir mekânda gerçekleştirilecek programla sahiplerini bulacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için: www.ilimyaymaodulleri.org