BAP MAYIS 2019 ÇAĞRILARI

Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu’nun 24.04.2019 tarihindeki toplantı kararına göre, Mayıs 2019 BAP çağrılarının açılmasına karar verilen proje tipleri aşağıda sıralanmıştır:

  • GTÜ 101 Yüksek Lisans Tez Projesi
  • GTÜ 102 Doktora Tez Projesi
  • GTÜ 104 Araştırma Başlangıç Destek Projeleri
  • GTÜ 105 Kapsamlı Araştırma Projeleri
  • GTÜ 110 Bilimsel Toplantı Düzenleme Destekleri
  • GTÜ 111 Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
  • GTÜ 112 Patent Teşvik Desteği
GTÜ BAP Mayıs 2019 Çağrısı belgesi ile başvuruya açılan proje bilgileri ve BAP otomasyon sisteminin kullanımı bilgilerine erişilebilir.

BAP Proje başvuruları, yeni geliştirilen GTÜ BAP otomasyon sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.
Erişmek için: http://bap.gtu.edu.tr

Mayıs 2019 BAP çağrıları için son başvuru tarihi 10 Haziran 2019’dur.

Gereğini ve bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.