2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

PROJE NO: 2019-1-TR01-KA103-

İLAN NO: 1

2019-2020 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi: 

1 Mart 2019 - 18 Mart 2019

Başvuruların alınması

25 Mart 2019 saat: 13.30

Sınav yeri:  Yabancı Diller Bölümü Binası

Yabancı dil sınavı (yazılı)

27 Mart 2019 saat: 13.30

Sınav yeri:  Yabancı Diller Bölümü Binası

Yabancı dil sınavı (sözlü)

Başvuru Sonuçları; Dış İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilecektir.

Değişim hakkı kazanan personelin web sitesinde ilanı

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır. 

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

1- Ders Verme Hareketliliği:

Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personelin (Prof, Doç, Dr. Öğretim Görevlisi, Öğr.Gör.) program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesi veya program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan bir personelin Üniversitemizde öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesidir.

2- Eğitim Alma Hareketliliği:

Üniversitemizdeki akademik veya idari personelin program ülkelerinin birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyettir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere üniversitelerde veya işletmelerde (konferans hariç) çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

Başvuru Şartları:

  • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz. Hizmet alımı yolu ile Üniversitemizde istihdam edilmiş personel ile Üniversite arasında sözleşme bulunmadığından bu kişiler faaliyetten faydalanamaz.
  • Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. Kurumumuzun anlaşmalı üniversiteler listesi için bakınız:

http://www.gtu.edu.tr/kategori/1035/0/display.aspx?languageId=1 

Başvuru Belgeleri

  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Formu (Formun taslağına www.gtu.edu.tr/erasmus adresinden ulaşabilirsiniz.) 
  • Personel hareketliliği için karşı kurumdan alınmış olan davet mektubu (personel hareketlilik türü, tarihleri ve konusunu içermelidir. Davet mektubunun aslının son başvuru tarihine kadar ulaşmaması durumunda aslı daha sonra Erasmus Ofisine teslim edilmek üzere taranmış kopyası ile başvuru yapılabilir.) 
  • Sadece Eğitim Alma hareketliliği için YDS/E-YDS/YÖK-DİL veya muadili bir sınavdan (TOEFL IBT)50 veya eşdeğer puan aldığını gösterir belge. Dil puanı bulunmayanlar, başvuru dönemi sonunda yabancı diller bölümü tarafından düzenlenecek dil sınavına girebilirler. 

Değerlendirme Ölçütleri:   

2019/2020 akademik yılında personel hareketlilikleri başvurularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır.

 No

Kriterler

Katkısı

1

Dil belgesi puanı (Sadece Eğitim Alma Hareketliliği için)

100 üzerinden

( Dil belgesi Puanı)

2

Özel ihtiyaç sahibi olmak (Engelli).

+20

3

Gazi olmak, gazi veya şehit yakını (eşi veya çocuğu) olmak

+20

4

İdari personel olmak (Eğitim alma hareketliliği için)

+15

5

Mesleki bir eğitime katılacak olmak (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri vb.)

+15

6

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm veya birim olmak

+10

7

Daha önce gidilmemiş ülkelere yapılan başvurular

+10

8

Erasmus anlaşması yapmış olmak (Şubat 2018 tarihi itibariyle)

+10

9

Daha önce Erasmus Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilmiş ise (her bir faaliyet için)

-10

 

  • Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, dil puanı yüksek olan personel önceliklidir. 
  • Seçim süreci sonunda değişim hakkı kazananlar, aday statüsündedir. Ancak Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.
  • Nihai olarak Erasmus+ hareketlilik hakkı kazanan personel arasında hakkından vazgeçenler olması durumunda, yedek listesindeki en üst adaydan başlamak üzere liste sırasına göre hibe aktarılır.

Faaliyet Dönemi:

Faaliyet dönemi 01 Haziran 2019 - 30 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsar. 

Faaliyet Süresi:

Faaliyet süresi her iki hareketlilik türünde de seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasında olabilir. Ancak Üniversitemize tahsis edilen hibenin kısıtlı ve talebin çok olmasından dolayı daha fazla sayıda kişiyi faydalandırmak üzere kişi başı maksimum 7 gün (seyahat günleri hariç) hibe verilmektedir. Ancak kişiler bu süre dışında hareketliliklerine hibesiz olarak devam edebilirler.

Eğitim alma hareketliliğinde eğitimin tüm gün sürmesi beklenmektedir. Ders verme faaliyeti ise haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır. Verilmesi gereken zorunlu ders saatinin, 1 haftadan fazla süren hareketliliklerde kalış süresine orantılı olarak artması gerekmektedir. (2 hafta=min.16 saat / 3 hafta=min.24 saat).

Hibe Şartları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek hibe, katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Program kapsamında giden personele, Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde Koordinatörlüğe tahsis edilen bütçeden ödeme yapılır. Hibe, kesintiye (vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti) tabi tutulmaksızın Koordinatörlük aracılığı ile ödenir.

Her personel, değişim hibesi almadan önce Koordinatörlük ile bir sözleşme imzalar. Hibe ödemesi Avro olarak yapılır. Hibe ödemesi günlük yevmiye ve Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcısına (EU distance calculator) göre belirlenecek seyahat ücretinden oluşmaktadır. Personel hareketliliğinden faydalanma hakkı kazandığı halde Koordinatörlüğe tahsis edilen hibe bütçesinin yeterli olmaması nedeniyle hibe alamayanlar, planladıkları hareketlilik faaliyetini hibesiz olarak gerçekleştirebilir. 

Hibe Miktarları:

2019/2020 akademik yılı hibe miktarları ilan edilmemiş olmakla birlikte 2018/2019 hibeleri bilgi amacıyla aşağıda sunulmuştur:  

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye*

119

* Üniversitemize ders vermek üzere yurtdışındaki bir işletmeden davet edilen personele ödenecek hibe.

Not: Hibe desteği verilecek maksimum gün sayısı (seyahat günleri hariç) 7 gündür. Kişi daha fazla süre faaliyet gerçekleştirse dahi ancak 7 gün için hibe ödemesi yapılacaktır.

Seyahat Desteği:

Avrupa Komisyonu ‘‘Mesafe Hesaplayıcısı’’ aracılığıyla belirlenecek mesafelere göre hibe hakkı kazanan personele ödenecek seyahat desteği 2019-2020 dönemi için açıklanmamış olmakla birlikte 2018-2019 rakamları bilgi amaçlı olarak aşağıdaki şekildedir. 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500