2019-2020 Erasmus+Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

PROJE NO: 2019-1-TR01-KA103-

İLAN NO:1

2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

1 Mart 2019 - 18 Mart 2019

Başvuruların alınması

(Başvuru Formunun Danışman Onayına Gönderilmesi için Son Gün)

25 Mart 2019 saat: 13.30

Sınav yeri:  Yabancı Diller Bölümü Binası

Yabancı dil sınavı (yazılı)

27 Mart 2019 saat: 13.30

Sınav yeri:  Yabancı Diller Bölümü Binası

Yabancı dil sınavı (sözlü)

Başvuru Sonuçları; Dış İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilecektir.

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

Toplantı Tarihleri; Dış İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilecektir.

Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır.

 

Öğrenciler, 2019-2020 Akademik Yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunurlar. Erasmus ofisi bir akademik dönem için hibe desteği sağlamayı taahhüt etmektedir.

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler aday öğrencidir. Ancak Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Nihai olarak Erasmus değişim öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler arasında hakkından vazgeçenler olması durumunda, yedek listesindeki en üst adaydan başlamak üzere liste sırasına göre hibe aktarılır.

Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.  

Seçim Kriterleri

  • Gebze Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olunması. (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olunması Erasmus+ programına başvuru için bir engel değildir. II. öğretim öğrencileri hareketlilik gerçekleştirdikleri takdirde, dönem harçlarını GTÜ’ye ödeyeceklerdir.) 

  • Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler (birinci sınıftayken) Erasmus+ programından yararlanamaz. Ancak 2019-2020 akademik yılında hareketlilik gerçekleştirmek üzere bu dönem başvuru yapabilirler. 
  • Bölümün kurumlararası anlaşmasının bulunması*. 
  • GTÜ genel akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0; lisansüstü öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması.
  • Henüz diploma için gereken kredilerini tamamlamamış ve hareketlilik yapılacak dönemde, dönemlik 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olması.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim veya staj faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek uzunlukta olması.
  • Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

Seçim Ölçütleri

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan


* Yeni bir kurumlararası anlaşmanın yapılabilmesi için son tarih; ilan tarihidir.

Başvuru Belgeleri

Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda listelenen belgeleri ilan edilen tarihler içinde tamamlaması gerekmektedir:

1.   GTÜ Öğrenci Başvuru Formu

Başvuru online platformda yapılacak olup olup başvuru formuna 1 Mart tarihi itibariyle buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvuru formuyla ilgili rehber videoyu izleyerek formu doldurmanız gerekmektedir, video için buraya tıklayınız.

Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Form, gerekli belgeler eklenip doldurulduktan sonra online ortamda Bölüm Erasmus Koordinatorüne sistem tarafından otomatik eposta ile iletilecektir, formun geçerli olması için koordinatör tarafından onaylanmalıdır.

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır. (Başvuru formunda taranmış olarak yüklenecektir.)

2. Transkript

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ogrenci@gtu.edu.tr adresinden, e-posta yolu ile talep edilen pdf formatındaki transkript online başvuru esnasında forma yüklenecektir.

Henüz GTÜ transkriptleri çıkmamış olan lisansüstü 1. dönem öğrencileri için transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.  Bu belge de online başvuru sırasında sisteme pdf formatında yüklenecektir.

3. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge -Varsa-

Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 puan ve muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. ÖSYM eşdeğerlik tablosu) almış olan öğrenciler bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Bu belge de online başvuru sırasında sisteme pdf/fotoğraf formatında yüklenecektir.

Yabancı Dil Sınavı 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan başvuru sahipleri, GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce sınavına girerler. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir.  Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması beklenir.

Yabancı Dil sınavına başvurup mücbir sebep bulunmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğretim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından 5 puan düşürülecektir.

Erasmus+ Ofisi, yabancı dil sınav soruları ve içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değildir ve daha önceki yıllara ait sınav örnekleri buradan temin edilememektedir.

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlamış, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:          %50
YABANCI DİL PUANI:                         %50

Değerlendirme sonuçları yabancı dil sınavı tamamlandıktan sonra GTÜ anasayfası ve Erasmus+ sayfasında ilan edilir. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati Erasmus+ web sayfasından ilan edilecek ve başvuru esnasında ibraz edilen e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır.

Öğrenci, seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından yerleştirildiği üniversiteye gideceğini on beş (15) gün içerisinde Erasmus Ofisine onay dilekçesi vererek beyan eder.  Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın hakkından vazgeçmesi durumunda sonraki başvurularda -10 puan uygulanır. Belirtilen süre içerisinde kazandığı üniversiteye gideceğini onaylamayan öğrencinin hakkından vazgeçtiği kabul edilip, yerine (varsa) ilk sırada bekleyen yedek öğrenci yerleştirilir.

Erasmus+ Hibeleri

Erasmus+ 2019/2020 akademik yılı hibe miktarları ilan edilmemiş olmakla birlikte 2018/2019 hibeleri bilgi amacıyla aşağıda sunulmuştur:

Ulusal Ajans tarafından ilan edildiğinde web sitemizden duyurulacaktır.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Fakülte Kontenjanları

FAKÜLTE

TAHMİNİ KONTENJAN*

 

Lisans

Y.Lisans ve Doktora

Genel Toplam

Mühendislik Fakültesi

10

6

16

Temel Bilimler Fakültesi

6

4

10

Mimarlık Fakültesi

5

2

7

İşletme Fakültesi

3

2

5

TOPLAM

22

14

38

 

* Ulusal Ajans tarafından yapılacak hibe dağıtımı ilan edilmediği için kontenjan listesi tahminidir. Başvurulara göre boşta kalan kontenjan, yoğun bölümlere kaydırılacaktır.