Araştırma Görevlisi - Öğretim Görevlisi Atamalarına İlişkin İstenilen Belgeler

26/12/2018, 28/12/2018 ve 31/12/2018 tarihlerinde Resmî Gazete'de ilan edilen "Araştırma Görevlisi-Öğretim Görevlisi" ilanlarımıza ilişkin duyuru metni aşağıda sunulmuştur.

DUYURU metni için linki tıklayınız.

Asil adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız)

Yedek adaylar için Başvuru Dilekçesi (linki tıklayınız)