Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme Ve İtiraz Komisyonu

 

 Komisyonun Görevleri>> 

Bu komisyonun amacı, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği kapsamında, devlet yükseköğretim kurumları kadrolarında bulunan öğretim elemanlarına yapılacak olan akademik teşvik ödeneğinin uygulanmasına yönelik olarak, teşvik düzenleme, denetleme ve itiraz işleri ile ilgili üniversitenin sorumlu komisyonudur. 14.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine istinaden Üniversitemiz Senatosunun 11.07.2018 tarih ve 2018/08 oturum sayılı kararıyla oluşturulmuştur.

İlgili Esaslar:

14.05.2018 tarih ve 11834 sayılı Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

KOMİSYON ÜYELERİ
BAŞKAN
 Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU-Rektör Yardımcısı 

 Komisyon Başkanı

ÜYELER
 Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU - Mühendislik Fakültesi

 Üye

 Prof. Dr. Vefa AHSEN - Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Ayla Ayyıldız POTUR - Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

 Prof. Dr. Hüseyin İNCE - İşletme Fakültesi Öğretim Üyes

 Üye

2019 Akademik Teşvik Başvuru Rehberi

2018 Akademik Teşvik Başvuru Rehberi