2019 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Tarihleri (07-14.01.2019)

Öğretim elemanlarının 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetlerine yönelik akademik teşvik başvuru süreci başlamıştır.

Başvuru takvimi, yenilenen esaslar ve başvuru rehberi aşağıda belirlenmiştir.

 

 

2019 Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

07-14.01.2019

Öğretim elemanlarının akademik teşvik belgelerini hazırlayarak kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

15-18.01.2019

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları (Ön İnceleme Komisyonu) tarafından, sunulan belgelerin incelenmesi ve sonuçların tutanakla Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna (Akademik Teşvik Komisyonu) sunulması

21-25.01.2019

Akademik Teşvik Komisyonu tarafından ön inceleme heyeti kararlarının incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

28.01.2019

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının internet sitesinde ilan edilmesi

29.01-04.02.2019

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların alınması

05-07.02.2019

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi

 

 

Başvuru için https://yoksis.yok.gov.tr/