Norm Kadro Planlaması

AÇIKLAMA METNİ

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca, daha önce Üniversitemiz web sayfasında ilan edilen 2019 yılı norm kadro planlaması; 16/01/2019 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı ile "Mühendislik Programlarında Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşullar"ın yeniden düzenlenmiş olması nedeniyle, Üniversitemiz Senatosu’nun 08/05/2019 tarih ve 2019/05-18 sayılı Kararı ile güncellenmiş olup planlamayı görüntülemek için aşağıdaki linki tıklayınız.

2019 yılı Norm Kadro Planlamasına ulaşmak için tıklayınız. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norm Kadro Yönetmeliği