Norm Kadro Planlaması

AÇIKLAMA METNİ

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca" Üniversitemiz Akademik Birimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak 2019 yılı Norm Kadro Planlaması 27.12.2018 tarih ve 15-14 no'lu Senato Kararıyla belirlenmiştir.

2019 yılı Norm Kadro Planlamasına ulaşmak için tıklayınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Norm Kadro Yönetmeliği