2018-2019 Ek Madde-1 Ön Değerlendirme Sonuçları

 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERİSTESİ

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA ESAS YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Sevgili Öğrenciler;

Ekte sunduğumuz listede, sadece beyanlarınıza dayalı kontrol gerçekleştirilmiş olup; değerlendirme buna göre yapılmıştır.

Listede başvuru sonucu “KABUL” görünen öğrencilerimizin kayıt esnasında istenen tüm belgeleri eksiksiz ve doğru olarak sunmaları halinde kayıtları gerçekleştirilecektir. Puan veya dil bilgisini hatalı girdiği için ön başvurusu kabul edilmiş olan öğrenciler, puan ve dil şartını sağlamıyorlarsa kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

** Ek Madde 1 Uygulama Esasları Madde 19 da; “Hazırlık sınıfında başarısız olan ve halen bir yükseköğretim programında kayıtlı olan öğrencilerin, öğretim dili yabancı dil olan programlarda tekrar hazırlık sınıfı eğitimi alamayacaklarına, öğretim dili yabancı dil olan programlara başvuran öğrencilerin başvurdukları yükseköğretim kurumunun yabancı dil muafiyeti için aradığı TOEFL, YÖKDİL, YDS belgelerinden birine sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurumu’nun yapacağı yabancı dil sınavından başarılı olmaları gerektiğine, Yabancı dil şartını sağlayamayan öğrencilerin sadece Türkçe programlara başvuru yapabilmelerine” dendiğinden;

         Kayıtlı oldukları Okullarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarısız olmuş olan öğrencilerimizin başvuruları (yabancı dil belgesi sunamıyorlarsa), 10 Eylül 2018 günü GTÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’nca yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde kesinlik kazanacaktır.

Başvuru fomunda GTÜ tarafından yapılacak sınava gireceğini beyan eden öğrencilerin listesi tarafımızdan Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na gönderileceğinden öğrencilerimizin ayrıca kayıt yaptırmalarına gerek bulunmamaktadır.

Sınav hakkında detaylı bilgi için Tıklayınız...

*** Türkçe programlardan GTÜ de ki Eğitim Dili İngilizce olan programlara geçiş yapmak isteyen (daha önce zorunlu hazırlık okumamış olan ) öğrencilerimiz, GTÜ Yabancı Dil Yeterlilik sınavından başarılı olamamaları veya muafiyet belgesi sunamamaları durumunda, azami 2 yıl süreli zorunlu İngilizce hazırlık eğitimine tabi olacaklardır.

Sorularınız için ogrenci@gtu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

 

İNGİLİZCE SINAV TARİHİ:

10 Eylül 2018

KAZANANLARIN İLANI:

12 Eylül 2018

 KESİN KAYIT TARİHLERİ:

12 - 14 Eylül 2018

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Onaylı Öğrenci belgesi

2. ÖSYM /DGS sonuç belgesi,

3.  ÖSYM /DGS ve yerleştirme belgesi

4. En az %30 İngilizce eğitime tabi olup Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim görmüş öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başarılı olduğunu gösterir onaylı belge veya eşdeğeri (YÖKDİL,YDS,E-YDS, TOFEL IBT) sınav sonuç belgesi.

5. Öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu’na “Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş” yolu ile kayıt yaptırmadığını gösteren belge (Öğrenci Belgesinde yerleştirme türü yer alıyorsa resmi belgeye gerek bulunmamaktadır.)

6. Önlisans Diploması (Fotokopi): DGS Sonucuna göre yerleşen ve öğrenim gördükleri program dışındaki programlara başvuru yapacak adaylar yalnızca ilgili yıldaki DGS kılavuzunda yer alan “Önlisans Mezuniyet Alanlarına göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları”na başvurabileceklerinden, önlisans mezuniyet alanının görülebilmesi için Ön Lisans Diploma fotokopisi ile birlikte ÖSYM sayfasından başvuru yapabilecekleri programların listesinin çıktısını alarak başvuru sırasında belgelemeleri gerekmektedir. (Yıllara göre DGS kılavuzlarına  www.osym.gov.tr adresinden ulaşılabilir.)

7. NÜFUS CÜZDANININ ASLI VE ARKALI ÖNLÜ FOTOKOPİSİ: (Nüfus cüzdanınızın aslı, fotokopisi ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra size iade edilecektir)

8. 3 ADET FOTOĞRAF: Son altı ay içinde çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafların arka yüzüne mutlaka ad, soyad yazılmalıdır.

9. Not Çizelgesi: (Başarı Durum Belgesi/Transkript): Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösterir belgedir. (Ders saydırmayacak öğrenciler için zorunlu değildir.) 

10. Ders Planı: Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda izlediği programın onaylı ders planı (lisans için dört, ön lisans için iki yıllık dersleri gösterir liste). (Ders saydırmayacak öğrenciler için zorunlu değildir.)10.                     

11. Ders İçerikleriİngilizce ve Türkçe derslerinin müfredat programı ve ders içerikleri(öğrencinin en son  okuduğu sınıfa kadar aldığı ve alması gereken derslerin ders saatleri (ders+uygulama+laboratuvar) ile kaç yarıyıl okutulduğu)  (Ders saydırmayacak öğrenciler için zorunlu değildir.)


KAYIT İŞLEMİNİN TAMAMLANMASINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER:

1. .Kesin kaydınız yapıldıktan sonra, ÖĞRENCİ DOSYANIZ Üniversitemizce üniversitenizden yazı ile istenecektir

Ancak bazı üniversiteler söz konusu evrakı üniversitemize göndermeden önce, öğrenciden, ilişik kesme işlemi yaparak, kimlik kartını iade etmesini ve bunun dışında bazı işlemleri yerine getirmesini istemektedir. Bu nedenle yatay geçişle gelen öğrencilerin, geldikleri üniversite ile irtibata geçerek, böyle bir işlem gerekip gerekmediğini öğrenmelerinde yarar görülmektedir.

1. Geldiğiniz üniversitede kabul edilen staj çalışmalarına ilişkin staj belgelerinizi ilgili Bölüm Sekreterliğine teslim etmeniz gerekmektedir. Staj belgeleriniz Bölümünüz staj komisyonunca değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda, stajlarınızın kabul edilip edilmediğini daha sonra Bölümünüzden öğrenebilirsiniz.

2. Ders aşamasında olup (İngilizce hazırlık okumayacak ) İntibak yaptırmak isteyen öğrencilerin; kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından hemen sonra ders içerikleri ve transkriptleri ile Fakülte Dekanlıklarına intibak işlemleri için başvurmaları gerekmektedir. İngilizce hazırlık okuyacak yatay geçiş öğrencilerinin ise ders aşamasına geçtikleri dönem başında intibak için Fakültelerine başvurmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM: ogrenci@gtu.edu.tr  (48 saat içerisinde  sorularınız cevaplanmaktadır.)


2018-2019 Ek Madde-1 Değerlendirme Listesi için Tıklayınız