ALES Geçerlilik Süresi Hk.

 

ALES GEÇERLİLİK SÜRESİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

Danıştay 8. Dairesinin 22/02/2018 tarihli ve 2017/7352 esas nolu kararına göre 11.06.2018 tarih ve 41885 sayılı YÖK yazısı ile  27.09.2017 tarihinden önce yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonuçlarının, 3 yıl süre ile geçerli kabul edileceği bildirilmiştir.

 

2018-2019 Güz yarıyılı için lisansüstü başvurusu yapmış ve başvurusu kabul edilmiş olan, ancak ALES tarihleri 13.05.2015 ve öncesi olan adaylarımızın başvuruları ilgili yazı gereği kabul edilemeyeceğinden; bu adaylarımıza GTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Uygulama Esasları'nın 15.maddesine istinaden "Özel Öğrenci”lik hakkı verilecektir. Bu adaylarımız 12.06.2018 tarihli Üniversite yönetim kurulu kararı ile özel öğrencilik hakkından ücretsiz olarak faydalandırılacaklardır. Gelecek dönemlerde güncel ALES belgesi ile başvurunuz kabul edilirse, özel öğrenci olarak aldığınız dersleri saydırabilirsiniz.

 

Bu haktan yararlanmak isteyen adayların 31.08.2018 mesai bitimine kadar ilgili Enstitülere başvurmaları gerekmektedir.


Özel öğrencilik statüsü hakkında ayrıntılı bilgi için :

http://www.gtu.edu.tr/icerik/263/6778/display.aspx?languageId=1