Tasarlı Şeyler _ Mimarlık Fakültesi Bütünleşik Eğitim Birinci Yarıyıl Çalışmaları Sergisi

Mimarlık Fakültesi öğrencilerine ait çalışmaların yer alacağı “Tasarlı Şeyler _ Mimarlık Fakültesi Bütünleşik Eğitim Birinci Yarıyıl Çalışmaları Sergisi” Mimarlık Fakültesi N Blok’ta 25-29 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 

Sergi kapsamında, Kentsel Tasarım, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama ve  Mimarlık alanından atölye yürütücülerinin birlikte yürüttüğü Mimari Tasarım I dersinde üretilen çalışmalar paylaşılmaktadır.

 

Mekâna ait durumları arkaik olandan itibaren yeniden tartışmaya açmak, mekânın ne olduğunu ve nasıl karşımıza çıktığını sorgulamak, mekânın alt parçalarını ve yapma biçimini oluşturan kavramları yeniden irdelemek programın temel strüktürünü oluşturmaktadır.  Güzergâh boyunca  “şeyleri” anlamak, “şeyleri” ilişkilendirmek ve tasarımın doğası gereği “şeylere” yeniden müdahale etmek atölye sürecinin  araçları olmuştur. Bu bağlamda etkinlik kapsamında sergilenen sadece sonuç ürünler değil, aynı zamanda  bu süreç içerisinde izlenen programdır.

 

Küratörler:

 

Yrd. Doç. Dr. Tayfun SALİHOĞLU

Öğr. Gör. Dr. İbrahim TÜRKERİ

Arş. Gör. Dr. Ceyda ÖZGEN

Arş. Gör. Dr. Özgül ACAR ÖZLER

Arş. Gör. Güliz ÖZTÜRK SALİHOĞLU

Arş. Gör. Begüm TÜREYENGİL

Arş. Gör. Ezgi OĞUZ

Arş. Gör. Şeyda Arslan

Arş. Gör. Nüket İpek ÇETİN

Arş. Gör. Pınar KÜÇÜKYAĞCI