Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri uyarınca; Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı" yapılacak olup, söz konusu sınava ilişkin açıklamalar (başvuru kılavuzu) aşağıdaki linkte sunulmuştur.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu