II. ULUSLARARASI ŞEHİR, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Şehir, çevre ve sağlık üçgeninde kesişen konuları disiplinler arası yaklaşımla ele alan ve tarafları ortak bir platformda buluşturmayı amaçlayan kongre, 16-20 Nisan 2018 tarihinde Kapadokya’da gerçekleşecektir. Kongrede “Yarının Kentleri” ana teması çerçevesinde birçok konu ele alınacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 15 Ocak 2018

Detaylı bilgi için: www.sehircevresaglikkongresi.com

sehircevresaglikkongresi@gmail.com