Gebze Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (Principles for Responsible Management Education/PRME)'ne İmza Atarak Bu İnsiyatifin Katılımcılarından Biri Olmuştur

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri PRME:

2007 yılında Cenevre’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmeleri Liderleri Zirvesi’nde başlatılan Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME), sürdürülebilirlik ve kurumsal sorumluluk değerlerini geliştirmekte ve bu evrensel değerlerin müfredata ve bilimsel çalışmalara konu olabilmesi için ortak bir zemin oluşturmaktadır. 

PRME’nin misyonu, Sorumlu Yönetim Eğitimi Prensipleri çerçevesini oluşturup, öğrenme topluluklarını geliştirmek ve Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında farkındalık yaratarak, yönetim eğitimi, araştırma ve düşünce liderliğini küresel olarak dönüştürmektir.

PRME’nin Altı Prensibi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi gibi uluslararası kabul gören değerlerden esinlenmiştir ve akademik kurumlar için evrensel değerleri müfredatlara ve araştırmalara dahil ederek toplumsal sorumluluğu geliştirme hedefine sahiptir. Amaç, 21. yüzyılda iş dünyası ve toplumun karşılaştığı zorlukları yönetebilecek yeni nesil iş liderleri yetiştirmek için, yönetim eğitimi kurumları içinde sürekli iyileştirme süreci oluşturmaktır.

PRME ilkeleri, sürekli gelişim, öğrenme ağı ve paydaşlara ilerleme bildirimi konusunda kademeli ve sistematik değişim için bir çerçeve oluşturmaktadır:

Katılımcıların paydaşlara kaydettiği yıllık ilerleme hakkında rapor vermesi, PRME’ye olan aktif bağlılığın önemli bir parçasıdır. Raporlama, PRME’nin uygulanmasında kaydedilen ilerleme hakkında bilgi sağlar; etkin uygulamaların paylaşımı için bir fırsat oluşturur ve diğer katılımcı kurumlarla etkileşimli bir öğrenim ağı oluşmasını sağlamaktadır.

PRME; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile birlikte, önemli işletme akreditasyonu kuruluşlarından, uzmanlaşmış ve bölgesel derneklerden oluşan Yönlendirme Komitesi tarafından yönetilmektedir. PRME imzacı kuruluşlardan oluşan PRME Danışma Komitesi, PRME Yönlendirme Komitesi ve PRME Sekretaryası olarak katılımcılara ek stratejik tavsiyeler verir.

PRME ilkeleri, Birleşmiş Milletler ve Yönetim Bilimleri ile ilgili akademik kurumların, düzenli iş birliği içerisinde olmasını gerekli kılmaktadır.

PRME’ye Türkiye’den Katılanlar:

Türkiye’den Katılımcılar:

Koç Üniversitesi,

İstanbul Bilgi Üniversitesi,

Yeditepe Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi,

İstanbul Gelişim Üniversitesi.