BURSİYER İLANI- 03.04.2017 - Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin Sağlanması (TÜBİTAK 116Y204)

BURSİYER İLANI
Proje Başlığı
Akıllı Kentler için Büyük Coğrafi Veri Yönetimi ve Analizinde Birlikte Çalışabilirliğin
Sağlanması (TÜBİTAK 116Y204)
Proje ekibi; GTÜ, İTÜ ve Gazi Üniversitesinden akademisyenler ve özel sektör temsilcilerinden
oluşmaktadır. Projenin amacı, farklı veri sağlayıcılarından gelen coğrafi veri setlerinin
bütünleştirilmesi ve akıllı kent yönetimine destekleyecek şekilde, seçilen pilot alanda taşınmaz
değerlemesi ve ulaşım planlaması örnek uygulamaları ile kullanılabilirliği için metodoloji
belirlemektir. Gelişen web/mobil, açık/büyük veri ve semantik web gibi teknolojilerin
uygulanabilirliğine yönelik yaklaşımın belirlenmesi, açık coğrafi veri yönetimi olanağı ile düşük
maliyetli ve uygun yatırımın sağlanması anlamında yol haritasının belirlenmesi
hedeflenmektedir.
Bursiyer (lisansüstü öğrencisi ve ücretli çalışmayan için): Aylık 2200 TL (Toplam 24 ay)
 Mühendislik bölümlerinden mezun, Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanında veritabanı kurulması
ve yönetimi, web/mobil uygulamalarda deneyime sahip
 Akıllı Kent yönetiminde ulaşım hizmetlerine yönelik veri modelinin tasarlanması, farklı
kaynaklardan gelen açık ve büyük coğrafi veri altlıklarının ihtiyaca göre uygun
veritabanlarında saklanması, belirlenen standartlara göre açık veri setlerinin üretilmesi ve
Ulaşım alanında CBS analiz web /mobil uygulamasının tasarlanmasıdır.
Bursiyer (lisansüstü öğrencisi ve ücretli çalışan için): Aylık 400 TL (Toplam 24 ay)
 Harita/Geomatik mühendisliği bölümlerinden mezun, Coğrafi Bilgi Teknolojileri alanında
deneyime sahip
 Taşınmaz değerlemesi örneğiyle kent yönetiminde ihtiyaç durulan coğrafi veri altlıklarının
farklı kaynaklardan temini, veri standartlarına uygun yapıda yönetimi, analiz ve hesaplama
yönteminin belirlenmesi, açık kaynakları yazılım ortamında uygulanması çalışmalarını
kapsamaktadır.
Yardımcı Personel (Mühendis / Bilgi İşlem uzmanı): Aylık 3500 TL (Toplam 12 ay)
 Bilişim alanında teknik destek amacıyla, web harita servisleri ve sunucu yapılanmasındaki
tecrübesiyle projenin uygulanmasında teknik destek sağlayacaktır.
 Veritabanlarındaki coğrafi veri altlıklarının analizi ve web harita servisleri ile sunumu için
gerekli test uygulamasını yapacaktır. Geliştirilen yazılım araçlarının yönetimi, kontrolü ve
projede kullanımına destek sağlayacaktır.
İletişim için Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU
GTÜ Harita Müh. Öğretim Üyesi / FBE Müdürü
aydinoglu@gtu.edu.tr / www.arifcagdas.com