Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme TakvimiTarih

Süreçler

11 Ocak 2017

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu (Akdemik Teşvik Komisyonu) Seçimi

 

12-17 Ocak 2017

Birim Akademik Teşvik ve Başvuru İnceleme Komisyonlarının (Ön İnceleme Komisyonu) Seçimi

 

12-20 Ocak 2017

Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu

23-27 Ocak 2017

Ön İnceleme Komisyonları tarafından, sunulan belgelerin incelenmesi ve sonuçların tutanakla Akademik Teşvik Komisyonuna sunulması

30 Ocak – 2 Şubat 2017

Akademik Teşvik Komisyonu tarafından ön inceleme heyeti kararlarının incelenmesi ve nihai kararın verilmesi

03 Şubat 2017

Akademik Teşvik Komisyonu kararlarının internet sitesinde ilan edilmesi

03-09 Şubat 2017

(Varsa) Akademik Teşvik Komisyonu kararlarına itirazların alınması

10 Şubat 2017

İtirazların Akademik Teşvik Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlanması, kesin sonuçların ilanı ve bu sonuçların ödeme yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilmesi