Makine Mühendisliği Proje Bursiyeri İlanı

 

TÜBİTAK 1001 PROJESİ BURSİYER İLANI

Gebze Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Tasarım ve İmalat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yürütülecek olan TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi için Yüksek Lisans Bursiyeri aranmaktadır.

Proje Başlığı       : Polimerik Malzemelerin Hızlandırılmış Yaşlandırma ve Atmosferik Etkiler Altında Özelliklerinin İncelenmesi ve Yaşlandırılmış Polimerik Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi

Proje Süresi        : 30 Ay

Burs Miktarı       : Aylık 2200 TL

Proje Özeti          : Bu projenin ana amacı yaşlandırma işleminin polimerlerin ve polimer kompozitlerin mekanik, reolojik ve morfolojik özellikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla enjeksiyon yöntemi ile üretilmiş test numuneleri hem laboratuar ortamında hızlı yaşlandırma yöntemlerine hem de doğal çevresel ortamda yaşlandırmaya maruz bırakılacaktır. Laboratuar ortamında yürütülecek yaşlandırma yönteminde hızlı ultraviyole (UV) yaşlandırma metodu kullanılacaktır. Numuneler hızlı yaşlandırma ile yüksek sıcaklık, çiy ve UV ışınlarına maruz kalacaktır. Böylece doğal ortama yakın laboratuar ortamı simüle edilecektir. Bu projenin diğer bir amacı ise, yaşlandırma süresinin ve ortamının polimerik malzemelerin özellikleri üzerindeki etkisini incelemektir. Ayrıca yaşlandırılmış polimerler ve polimer kompozitler kırılarak granül haline getirilip tekrar ürün haline dönüştürülecektir. Bu numunelere farklı ağırlık oranlarında orjinal saf polimer katkısı ile mekanik özellikler iyileştirilmeye çalışılacaktır.

Araştırmalar, Plastik Enjeksiyon Laboratuarı’nda ve yeni kurulacak Polimer Araştırma Laboratuarı’nda gerçekleştirilecektir.

Bursiyerde Aranan Özellikler

  • Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Tezli Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor olmak (Yüksek Lisans eğitiminde 3 yılın doldurulmamış olması gerekmektedir, Gebze Teknik Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarında Yüksek Lisans eğitimine devam edenlerin yatay geçiş yapması zorunludur.),
  • Bir kurum/kuruluşta çalışmıyor olmak (Projede tam zamanlı çalışılacaktır),
  • İyi derecede İngilizce biliyor olmak.  

Not = Bursiyerin Yüksek Lisans Tezi proje konusunda olacaktır. 

Bursiyerin Projede Yapacağı Faaliyetler

  • Ekstrüder ile polimer kompozitlerin geliştirilmesi,
  • Plastik enjeksiyon tezgahında numunelerin imal edilmesi,
  • Yaşlandırma işleminin yapılması,
  • Numunelere mekanik, reolojik ve morfolojik testlerin yapılması,
  • Yaşlandırılmış numunelerin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi. 

İlgilenenlerin başvuru formunu ve ekte istenen belgelerini Proje Yürütücüsü Emel KURAM’a e-mail (kuram@gtu.edu.tr) yoluyla, konu başlığına “BURSİYER-116M257” yazarak iletmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU FORMU