Rektörlük Uzman Kadrosu Giriş Sınavı Sonucu

REKTÖRLÜK UZMAN KADROSU GİRİŞ SINAV SONUCU
*31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik" in 10. maddesi gereğince ön değerlendirmeyi geçen 1 adaydan 1'i (biri)   30.11.2015 Pazartesi günü yazılı sınava katılmıştır.Buna göre sonucun asil ve yedek olarak aşağıdaki şekilde ilan edilmesine karar verilmiştir. 
ADAYIN
ADI-SOYADI
MEZUNİYET BÖLÜM ALES PUANI ALES PUANI
KATKISI
%30 
YABANCI DİL
PUANI
DİL PUANI
KATKISI
%10
LİSANS NOTU*
LİSANS NOTU
KATKISI
%30
GİRİŞ SINAVI
NOTU
GİRİŞ SINAV NOTU
KATKISI
30%
TOPLAM NOTU SONUÇ
Yavuz Selim BALCIOĞLU Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım 75,20 22,56 65,00 6,50 65,60 19,68 90,00 27,00 75,74 Asil
(*) 4' lük sistemdeki notların 100' lük sistemdeki karşılıkları YÖK DÖNÜŞÜM TABLOSU esas alınarak hesaplanmıştır.              
                         
         
*Başvurular Personel Dairesi Başkanlığı'na yapılacaktır. Sorularınız için Bil. İşl. Büşra Merve Erden:605 11 41 veya Şube Müdürü Adnan İşci : 605 11 30