Kimya Bölümü Bursiyer İlanı

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Fotovoltaik Uygulamalar için Yeni Yarı iletken Gözenekli Malzemeler” başlıklı proje  için Kimya alanında Yüksek Lisans/ Doktora öğrencisi ve doktora sonrası bursiyerler aranmaktadır.

Adayların aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçında tecrübeli olması tercih sebebidir:

1) Organik bileşiklerin sentez ve yapı karakterizasyonu

2) Hidrotermal sentez yöntemi

3) Kondenzasyon polimeri sentez yöntemi

4) Polimerlerin yapısal karakterizasyonu

5) Toz x-ışını kırınımı

 

Daha ayrıntılı bilgi ve başvurularınız için:

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL

 fatma@gtu.edu.tr  

0 262 605 30 16  

ile iletişime geçiniz.