'MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine '

 

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine;

 

2018-2019 Güz Dönemi

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersi 24.09.2018 tarihinde saat: 13.00-15.00 arasında N Blok- Z13 Atölyesinde yapılacaktır.

Dönem içinde uygulama projesi hazırlanacak olan projenin seçimi için öğrencilerden istenilenler:

* Öğrencilerin proje MIM 221- MIM 222 Mimari Tasarım III- IV’ te (konut vb.)çalıştıkları yapılara ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktılar

*Bu projelere alternatif olarak beğendikleri iki konut projesine (orta büyüklükte) ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktıları getirmeleri gerekmektedir.

NOT: Seçilen projeler en az iki katlı, 75-150 m2 oturum alanlı ve ayrık nizamda olmalıdır. Projelerin yeri (ilçe, şehir) belirlenmiş olmalıdır.

NOT: 24.09.2018 tarihinde seçilen projeye ait künye bilgilerinin ve çizimlerinin A4 formatında Araş. Gör. Fazilet Tuğrul Okbaz’a teslim edilmesi gerekmektedir.