MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersini alan öğrencilerin dikkatine;

 

2017-2018 Güz Dönemi

MİM 441 Yapı Uygulama Tasarımı Dersi 11.09.2017 tarihinde saat: 13.00-15.00 arasında N Blok- Z13 Atölyesinde yapılacaktır.

Dönem içinde uygulama projesi hazırlanacak olan projenin seçimi için öğrencilerden istenilenler:

* Öğrencilerin proje MIM 221- MIM 222 Mimari Tasarım III- IV’ te (konut vb.) çalıştıkları yapılara ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktılar

* Bu projelere alternatif olarak beğendikleri iki konut projesine (orta büyüklükte) ait vaziyet, plan, kesit, görünüş vb. (ölçekli) bilgileri içeren A3 normunda çıktıları getirmeleri gerekmektedir.