STB/SSTR 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2

Ödev Veriliş Tarihi: 11 Mayıs saat 15.00
Ödev Son Teslim Tarihi: 14 Mayıs saat 15

Ödev dersin Teams grubu üzerinden verilecektir.
İletişim için: orkuncenbek.gtu.edu.tr

Saygılarımla
 
Öğr. Gör. Orkun CANBEK