Dersten Çekilme Dilekçesi

 

Dersten Çekilme Dilekçesi için tıklayınız ve FR-0244 nolu Formu seçiniz.

Dilekçenizi eksiksiz olarak doldurup Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ediniz.

  

Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Dersten çekilme

 

MADDE 18 – (1) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen dönemler içerisinde 16 ncı maddede yer alan kredi yükü şartlarını sağlamak koşuluyla danışmanının onayını alarak kayıtlandığı derslerden çekilebilir. 

(2)Çekilme işlemi yapılan dersin notu “W” olarak değerlendirilir. 

(3)Bir yarıyıl içerisinde en çok bir dersten, öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. 

(4)  Dersten çekilme işlemi ilk iki yarıyılda ve daha önce dersten çekilme işlemi yapılmış derslerden yapılamaz.