Yılın Doktora Tezi Ödülü Başarısı

Üniversitemiz tarafından verilen Yılın Doktora Tezi Ödülüne (2017)

“Metal Dedektörünün Üç Boyutlu Kartezyen Koordinatlarda Koşulsuz Kararlı Değişken Yönlü Dâhili Zaman Uzayıi Sonlu Farklar Yöntemi İle Modellenmesi”

başlıklı doktora tezi ile bölümümüz araştırma görevlilerinden Dr. M. Burak ÖZAKIN ve danışmanı Prof. Dr. Serkan Aksoy layık görülmüştür. Başarılarının devamını dileriz.