Lisans Program Çıktıları

 

 

Program Çıktıları (PÇ)

 

PÇ1      Matematiğin kapsamı, uygulamaları, tarihi, problemleri, metotları hakkında insanlığa hem bilimsel hem de entelektüel disiplin olarak faydalı olacak bilgilere sahiptir.

PÇ2      Matematik ile diğer disiplinler arasında ilişki kurar ve disiplinler arası problemler için matematiksel modeller geliştirir.

PÇ3      Gerçek hayattaki problemleri istatistiksel ve matematiksel tekniklerle tanımlar, formüle eder ve inceler.

PÇ4      Disiplinler arası etkileşim bulunan araştırma takımlarında etkin şekilde çalışır.

PÇ5      Hızla değişen teknolojik çevreye adapte olabilmek için bilgi ve becerilerini sürekli geliştirir.

PÇ6      Matematik, iletişim kurma, problem çözme ve beyin fırtınası yetileri gelişmiştir.

PÇ7      Literatürün takip edilmesi, teknik projelerin sunulması ve makale yazımı için akıcı bir İngilizce sergiler.

PÇ8      Teknolojiyi matematiğin anlaşılıp uygulanması için etkin bir araç olarak kullanır

PÇ9      Profesyonel ve etik davranış sorumluluğu sergiler.