Lisans Programı Öğretim Amaçları

 

 

Program Öğretim Amaçları

Matematik Lisans Programı Öğretim Amaçlarımız (ÖA) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

ÖA1: Temel matematik bilgisi ve analitik düşünme becerisine sahip olmak ve bunları uygulama alanına aktarabilmek.

ÖA2: Matematiğin temel problemleri, tarihi ve çözüm metotları ile ilgili bilgileri çeşitli problemlere uygulayabilmek.

ÖA3: Gerçek hayattaki problemleri matematiksel bir dille formüle etmek, incelemek ve bu problemlerle ile ilgili çözüm önerilerinde bulunabilmek.

ÖA4: Sosyal iletişim, hayat boyu öğrenme süreçleri ve aradığı bilgiye ulaşabilme yeteneklerine sahip olmak ve etkin bir şekilde Türkçe ve en az bir yabancı dilde kendisini ifade edebilmek.

ÖA5: İhtiyaç duyduğu alanlarda bilgisayar ve bilgisayar teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek.

ÖA6: Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.

ÖA7: Mesleğini icra edebilmek ve üst programlara kolaylıkla geçiş yapabilmek.