Yönetim Kurulu

GTÜ Yönetim Kurulu
BAŞKAN
Prof.Dr. Haluk GÖRGÜN

Rektör

ÜYELER
Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. M. Hasan ASLAN

Temel Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof. Dr. Bülent AKBAŞ

Senato Tarafından Seç. Üye

Gen.Sek.Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Raportör