COVID-19 pandemisine yönelik çalışmalar

SARS-CoV-2 diken proteini, ana proteazı ve insan furin proteazı hedefli yeni terapotik yapıların aydınlatılması

Enstitümüz öğretim üyelerinin COVID-19 pandemisine yönelik çalışmaları kapsamında, SARS-CoV-2 tedavisinde yeni terapotiklerin keşfi, tanı sistemlerinin oluşturulması ve virüs-konakçı etkileşimlerinin aydınlatılmasına yönelik çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor. 

Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsünden, Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Özbil, gerçekleştirdiği son çalışmasında COVID-19’ a neden olan SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkili olacak rasyonel ilaç molekülü dizaynı çalışmalarına öncülük edecek, hali hazırda piyasada olan antiviral bileşiklerin virüsle ve enfeksiyonda rol oynayan insan proteini ile olan etkileşimleri hesapsal yöntemlerle incelemiştir. Çalışma kapsamında ele alınan bileşikler, hastalıkla mücadelede kullanılan ve adları son dönemde çokça duyulan favipiravir, hydroxychloroquine, remdesivir, lopinavir, and ritonavirdir. Hedef proteinler ise, SARS-CoV-2 diken proteini, SARS-CoV-2 ana proteazı ve insan furin proteazıdır. Çalışmanın sonucunda her bir antiviral molekülünün hedef proteinleri etkileşimleri atomik düzeyde ortaya çıkarılmıştır. Özellikle önemi son dönemde ortaya çıkan insan furin proteazını bloklamak için tasarlanacak yeni ilaç molekülünde remdesivirde olduğu gibi nükleik asit fonsiyonel grubu varlığının önemi ve SARS-CoV-2 ana proteazını bloklamak için lopinavir ve ritonavir moleküllerinin kalıp olarak kullanılabileceği vurgulanmıştır. Dr. Öğrt. Üyesi Mehmet Özbil’in sorumlu yazar olduğu ilgili makale Turkish Journal of Chemistry dergisinde değerlendirme aşamasındadır.
İlgili makalenin preprint versiyonuna DOI:10.26434/chemrxiv.12090828 adresinden ulaşabilirsiniz.