Tübitak'tan Doktora Tezini Destek

GYTE Kimya Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hülya Yanık’ın, Doç. Dr. Mahmut Durmuş danışmanlığında yapmakta olduğu "Bor Dipirometen (BODIPY) Sübstitüe Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi" isimli doktora tez çalışması, TÜBİTAK tarafından 2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurtiçi Doktora Burs Programı kapsamında “Sağlık-İlaç” alanında desteklenmeye layık bulunmuştur.