TÜBİTAK - YÜKSEK LİSANS BURSU İLANI

TÜBİTAK - YÜKSEK LİSANS BURSU İLANI
BURSİYER SAYISI: 1 KİŞİ
BURSİYERİN ÇALIŞACAĞI PROJE: TÜBİTAK ARDEB 1002 kapsamında başlayan “Heterosiklik Gruplar İçeren Siklotrifosfazen Bileşiklerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi”

Not = Bursiyerin Yüksek Lisans Tezi proje konusunda olacaktır.
BURS SÜRESİ: 12 ay
BAŞLANMA TARİHİ: 15Aralık 2018-15 Aralık 2019

BURS MİKTARI: 1000 TL/AY/KİŞİ
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ:
· Prof. Dr. Hanife İBİŞOĞLU (Proje Yürütücüsü)
ibisoglu@gtu.edu.tr
TEL: 0262-6053012