Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İlanı (2018-2019 2018-1-TR01-KA103-049958 Numaralı Erasmus+ Projesi)

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

19 Şubat 2018 - 09 Mart 2018

Başvuruların Alınması

12 Mart Pazartesi saat 10:00 yazılı sınav Yabancı diller bölümü

Sözlü sınav aynı gün (12 Mart pts.) Yabancı Diller Bölümünde yapılacak olup saati bölümde yazılı sınava girenlere bildirilecektir.

Yabancı Dil sınavı

20 Mart Salı

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

Tarihler www.gtu.edu.tr/erasmus

adresinden ilan edilecektir

Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonra 15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır.

 

Öğrenciler, 2018-2019 Akademik Yılında faydalanmak üzere başvuruda bulunurlar. Erasmus ofisi bir akademik dönem için hibe desteği sağlamayı taahhüt etmektedir.

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler aday öğrencidir. Ancak Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Seçim Kriterleri

Öğrenci öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

  • Gebze Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olunması. (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olunması Erasmus+ programına başvuru için bir engel değildir. II. öğretim öğrencileri hareketlilik gerçekleştirdikleri takdirde, dönem harçlarını GTÜ’ye ödeyeceklerdir.)
  • Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler (birinci sınıftayken) Erasmus+ programından yararlanamaz. Ancak 2018-2019 Akademik Yılında hareketlilik gerçekleştirmek üzere bu dönem başvuru yapabilirler.
  • Bölümün kurumlararası anlaşmasının bulunması*.
  • GTÜ genel akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri için en az 2.5/4 olması.
  • Henüz diploma için gereken kredilerini tamamlamamış ve hareketlilik döneminde bir dönemde 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olması.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim veya staj faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek uzunlukta olması.
  • Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

 

Seçim Ölçütleri (Erasmus El kitabındaki tanımlamalar ölçüt alınacaktır)

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan


 

* Öğrenciler mevcut kurumlararası anlaşmalar için başvuruda bulunabilirler. Yeni bir üniversite ile anlaşma yapma aşamasında olanların veya yapmak isteyenlerin bu anlaşmayı başvuru bitimine kadar tamamlaması gerekmektedir. Başvurular bittikten sonra onaylanan anlaşmalardan faydalanılamaz.

Başvuru Belgeleri

Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

1.   GTÜ Öğrenci Başvuru Formu

!Formun (tıklayınız), bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Form, başvuru sahibi, danışman hocası ve bölüm başkanı tarafından imzalanmalıdır.

İmzasız formlar kabul edilmeyecektir.

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır.

2.    Transkript

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır.

ÖİBS çıktısı kabul edilmez.

Henüz GTÜ transkriptleri çıkmamış olan lisansüstü 1. dönem öğrencileri için transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

3.   Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge -Varsa-

Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 puan ve muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olan öğrenciler bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

Yabancı Dil Sınavı 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan başvuru sahipleri, GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak ve www.gtu.edu.tr/Erasmus sayfasında sınav tarihi açıklanacak olan İngilizce sınavına girerler. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir. Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması beklenir.

 

Yabancı Dil sınavına başvurup mücbir sebep bulunmaksızın katılmayan öğrencilerden, Yükseköğretim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından 5 puan düşürülecektir. İngilizce hazırlık sınav veya puanları sınav yerine kabul edilmeyecektir.

Erasmus+ Ofisi, yabancı dil sınav soruları ve içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değildir ve daha önceki yıllara ait sınav örnekleri buradan temin edilmemektedir.

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak Erasmus+ ofisine teslim etmiş, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:          %50
YABANCI DİL PUANI:                             %50

Değerlendirme sonuçları yabancı dil sınavı tamamlandıktan sonra GTÜ Erasmus+ sayfasında ilan edilir. Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati Erasmus+ web sayfasından ilan edilecektir.

Öğrenci, seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından yerleştirildiği üniversiteye gideceğini on beş (15) gün içerisinde Erasmus Ofisine onay dilekçesi vererek beyan eder. Onaydan sonra mücbir sebep olmaksızın hakkından vazgeçmesi durumunda sonraki başvurularda -10 puan uygulanır. Belirtilen süre içerisinde kazandığı üniversiteye gideceğini onaylamayan öğrencinin hakkından vazgeçtiği kabul edilip, yerine (varsa) ilk sırada bekleyen yedek öğrenci yerleştirilir.

 

 

Erasmus+ Hibeleri

Erasmus+ döneminde 2018/19 akademik yılı için öğrenci hareketliliğine ilişkin hibe miktarları aşağıdaki gibidir:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

 

 

FAKÜLTE

TAHMİNİ KONTENJAN*

 

Lisans

Y.Lisans ve Doktora

Genel Toplam

Mühendislik Fakültesi

10

6

16

Temel Bilimler Fakültesi

6

4

10

Mimarlık Fakültesi

3

2

 5

İşletme Fakültesi

3

2

 5

TOPLAM

22

14

36

 

* Ulusal Ajans tarafından yapılacak hibe dağıtımı ilan edilmediği için tahmini kontenjan listesidir. Başvurulara göre boşta kalan kontenjan, yoğun bölümlere kaydırılacaktır.