Erasmus+ Personel Hareketliliği İlanı (2018-2019 Akademik Yılı 2018-1-TR01-KA103-049958 Proje Numaralı)

 

 

2018-2019 Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru İlanı

 

Erasmus+ Personel Hareketliliği kapsamında iki alt faaliyet gerçekleştirilebilmektedir:

 

1-      Ders Verme Hareketliliği:

Üniversitemizde ders vermekle yükümlü akademik personelin (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör ve Okutman) program ülkelerinden birinde ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesi veya  program ülkelerinden birinde yerleşik bir işletmede çalışan personelin Üniversitemizde öğrencilere ders vermek üzere davet edilmesidir.

 

2-      Eğitim Alma Hareketliliği:

Üniversitemizdeki akademik veya idari personelin program ülkelerinin birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyettir. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere üniversitelerde veya işletmelerde (konferans hariç) çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür.

 

Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Takvimi:

Başvurular 19 Şubat 2018 - 09 Mart 2018 tarihleri arasında Erasmus Ofisine yapılacaktır. Yabancı dil sınav tarihi :

12 Mart Pazartesi saat 10:00 yazılı sınav Yabancı diller bölümü

Sözlü sınav aynı gün (12 Mart pts.) Yabancı Diller Bölümünde yapılacak olup saati bölümde yazılı sınava girenlere bildirilecektir.

 

Başvuru Şartları:

  • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekir. Üniversitemizde istihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz. Hizmet alımı yolu ile Üniversitemizde istihdam edilmiş personel ile Üniversite arasında sözleşme bulunmadığından bu kişiler faaliyetten faydalanamaz.
  • Ders Verme hareketlilikleri, kurumlararası anlaşma kapsamında gerçekleştirilir. Kurumumuzun anlaşmalı üniversiteler listesi için bakınız: http://www.gtu.edu.tr/kategori/1035/0/display.aspx?languageId=1

 

Başvuru Belgeleri

  • Erasmus+ Personel Hareketliliği Başvuru Formu
  • Personel hareketliliği için karşı kurumdan alınmış olan davet mektubu ( personel hareketlilik türü, tarihleri ve konusunu içermelidir).
  • Sadece Eğitim Alma hareketliliği için YDS/KPDS/ÜDS/YÖK-DİL veya muadili bir sınavdan 50 veya eşdeğer puan aldığını gösterir belge. Dil puanı bulunmayanlar, başvuru dönemi sonunda yabancı diller bölümü tarafından düzenlenecek dil sınavına girebilirler.

Davet mektubunun aslının son başvuru tarihine kadar ulaşmaması durumunda aslı daha sonra Erasmus Ofisine teslim edilmek üzere taranmış kopyası ile başvuru yapılabilir. Başvuru formunun taslağına www.gtu.edu.tr/erasmus adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Değerlendirme Ölçütleri:

2018/2019 akademik yılında personel hareketlilikleri başvurularının değerlendirilmesi aşağıdaki tabloda belirtilen ölçütlere göre yapılacaktır.

 

 

Kriterler

Katkısı

1

Dil belgesi puanı (Sadece Eğitim Alma Hareketliliği için)

100 üzerinden

( Dil belgesi Puanı)

2

Özel ihtiyaç sahibi olmak (Engelli).

+20

3

Gazi olmak, gazi veya şehit yakını (eşi veya çocuğu) olmak.

+20

4

İdari personel olmak. (Eğitim alma hareketliliği için).

+15

5

Mesleki bir eğitime katılacak olmak (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri vb.)

+15

6

Daha önce Erasmus kapsamında Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirmemiş personel olmak.

+10

7

Daha önce personel hareketliliğine dâhil olmayan bölüm veya birim olmak.

+10

8

Daha önce gidilmemiş ülkelere yapılan başvurular.

+10

9

Erasmus anlaşması yapmış olmak ( bir önceki Erasmus personel ilanından işbu ilana kadar geçen süre içerisinde).

+10

10

Daha önce Erasmus Eğitim Alma/Ders Verme Hareketliliği gerçekleştirilmiş ise (her bir faaliyet için).

-10

 

  • Yapılan puanlama sonucunda eşit puan alınmış olması halinde, dil puanı yüksek olan personel önceliklidir.
  • Seçim süreci sonunda değişim hakkı kazananlar, aday statüsündedir. Ancak Ulusal Ajans’ın hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır.

 

 

 

Faaliyet Dönemi:

Faaliyet dönemi 01 Haziran 2018 - 30 Eylül 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsar.

 

Faaliyet Süresi:

Her iki hareketlilik türünde de seyahat süresi hariç, 2 gün ila 2 ay arasındadır. Eğitim alma hareketliliğinde eğitimin tüm gün sürmesi beklenmektedir. Ders verme faaliyeti ise haftalık (veya daha kısa bir kalış dönemi) en az 8 saatlik bir ders verme faaliyetini kapsamalıdır. Verilmesi gereken zorunlu ders saatinin 1 haftadan fazla hareketliliklerde bu süreye orantılı olarak artması gerekmektedir. (2 hafta=min.16 saat / 3 hafta=min.24 saat).

 

Hibe Şartları:

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Program kapsamında giden personele, Ulusal Ajans tarafından her yıl belirlenen tarihlerde, miktarlarda ve usullerde Koordinatörlüğe tahsis edilen bütçeden ödeme yapılır. Hibe, kesintiye (vergi, sosyal güvenlik ve/veya diğer sosyal giderler, idari yönetim veya kayıt ücreti) tabi tutulmaksızın Koordinatörlük aracılığı ile ödenir.

 

Her personel, değişim hibesi almadan önce Koordinatörlük ile bir sözleşme imzalar. Hibe ödemesi Avro olarak yapılır. Hibe ödemesi günlük yevmiye ve Avrupa Komisyonu mesafe hesaplayıcısına (EU distance calculator) göre belirlenecek seyahat ücretinden oluşmaktadır. Personel hareketliliğinden faydalanma hakkı kazandığı halde Koordinatörlüğe tahsis edilen hibe bütçesi nedeniyle hibe alamayanlar, planladıkları hareketlilik faaliyetini hibesiz olarak gerçekleştirebilir. 

 

Hibe Miktarları:

2018/2019 akademik yılı hibe miktarları ilan edilmemiş olmakla birlikte 2017/2018 hibeleri bilgi amacıyla aşağıda sunulmuştur:

 

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

 

 * Üniversitemize ders vermek üzere yurtdışındaki bir işletmeden davet edilen personele ödenecek hibe.

 

Not: Hibe desteği verilecek maksimum gün sayısı (seyahat günleri hariç) 10 gündür. Kişi daha fazla süre faaliyet gerçekleştirse dahi ancak 10 gün için hibe ödemesi yapılacaktır.

 

Seyahat Desteği:

Avrupa Komisyonu ‘’Mesafe Hesaplayıcısı’’ aracılığıyla belirlenecek mesafelere göre hibe hakkı kazanan personele ödenecek seyahat desteği aşağıdaki şekildedir.

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı (Avro)

10-99 KM arası

20 €

100 - 499 KM arası

180

500 - 1999 KM arası

275

2000 - 2999 KM arası

360

3000 - 3999 KM arası

530

4000 - 7999 KM arası

820

8000 KM ve üzeri

1500