2016-2017 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı Öğrenci Hareketliliği İlanı

2016-2017 Akademik Yılı MEVLANA Değişim Programı ÖĞRENCİ Hareketliliği Başvuru Süreci

Değişim Takvimi:

Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması / Başvuruların Alınması / Başvuruların Değerlendirilmesi

8 Şubat 2016

-

15 Nisan 2016

YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru ve Bütçe Taleplerinin İletilmesi

29 Nisan 2016 (Son Gün)

 

A) Başvuru Koşulları:

1. Öğrenci hareketliliğine başvuran aday, Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim/ikinci öğretim kademelerinin herhangi birinde (lisans veya lisansüstü) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.

2. Lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar.

3. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

4. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

5. Son üç yıl içinde YDS, TOEFL-IBT, sınav skorlarının veya resmi dil kursundan alınmış sertifika sonucunun ya da GTU Yabancı Diller Bölümünce yapılacak olan Dil sınav sonucunun en az aşağıda belirtilen şekilde olması gerekmektedir.

YDS / GTU DİL SINAVI

60

TOEFL-IBT

72

 

B) Başvuru için Teslim Edilmesi Gereken Belgeler:

1.Aday öğrenci başvuru formu

2.Transkript

3.Dil Belgesi

Başvuru Formu ve Ekleri Teslim Tarihi: 23-27 Şubat 2016

Başvuru Formu ve Ekleri Teslim Yeri: GTU Dış İlişkiler Ofisi

C)Değerlendirme

1. Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip ve başvurusunu tamamlamış öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin “Mevlana Puanı” hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut anlaşmalardaki kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir.

2.Yabancı dil sınav skorları; ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu Kullanılarak değerlendirmeye alınır. ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili bilgi için tıklayınız.

3. Eksik evraklı veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru tarihlerinde YÖK takvimi uygulandığından bir değişiklik yapılmayacaktır. Öğrenciler tüm ilanları takip etmekle yükümlüdür.

4. Dış İlişkiler Ofisi tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Liste YÖK tarafından onaylandıktan sonra seçim sonuçları kesinlik kazanacaktır. Kurumumuz gerçekleştirmiş olduğu protokoller kapsamında yurt dışına gidecek veya yurt dışından gelecek öğrenci/öğretim elemanı sayısını ve dağılımını YÖK Yürütme Kurulu tarafından tahsis edilecek hibe miktarını dikkate alarak belirleyecektir.

D)Kontenjanlar

 

E)Hibeler

25/02/2015 tarihli YÖK Başkanlığı Yürütme Kurulu kararı doğrultusunda belirlenen öğrenci burslarını öğrenmek için tıklayınız.

NOT:  Hibeli gidecek öğrenci sayısı YÖK tarafından belirlenmekte olup, Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanmak, hibe alınacağını garanti etmemektedir.

***Program hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

http://www.yok.gov.tr/web/mevlana