Sayısal Bilgiler


AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL SAYILARI
AKADEMİK PERSONEL


Profesör Sayısı


6


Doçent Sayısı


2


Yardımcı Doçent Sayısı


8


Araştırma Görevlisi Sayısı


 25


Öğretim Görevlisi Sayısı


4


Uzman Sayısı


1


Okutman Sayısı


-


İDARİ PERSONEL


İdari Personel Sayısıı


9ÖĞRENCİ SAYILARILisans


Yüksek Lisans


Doktora


Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Öğrenim Türü

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek


Birinci Öğretim Öğrencisi


 173


139


65


 68


2


1


İkinci Öğretim Öğrencisi


-


-


7


16


-


-

 
Toplam


 173


139


65


68


2


1

 
Genel Toplam


 312


156


3