Sayısal Bilgiler


AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL SAYILARI
AKADEMİK PERSONEL


Profesör Sayısı


38 + 1


Doçent Sayısı


17


Dr. Öğretim Üyesi Sayısı


24 + 3


Araştırma Görevlisi Sayısı


72


Öğretim Görevlisi Sayısı


16 + 1


İDARİ PERSONEL


İdari Personel Sayısıı


18ÖĞRENCİ SAYILARILisans


Yüksek Lisans


Doktora


Cinsiyet

Cinsiyet

Cinsiyet

Öğrenim Türü

Kız

Erkek

Kız

Erkek

Kız

Erkek


Birinci Öğretim Öğrencisi


483


232


-


-


-


-


İkinci Öğretim Öğrencisi


-


-


-


-


-


-

 
Toplam


483


232


-


-


-


-

 
Genel Toplam


716


-


-

 

Aktif Olarak Projelerin Sayı ve Bütçeleri

TÜBİTAK

39

8.578.341,00 TL

AB

1

1.078.525,21 EURO

DPT

2

20.161.000,00 TL

SANTEZ

1

375.938,00 TL

BAP

2013

17

14.7500,00 TL

2014

15

115.635,00 TL

2015

22

271.470,00 TL