Teknoloji Transfer Ofisi

FİKRİ-SINAİ MÜLKİYET HAKLARI POLİTİKASI

GTU TTO, akademisyen buluşlarının ve yenilikçi projelerinin belirlenmesini, patent araştırmalarının yapılmasını, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin desteklenmesini, buluşun/yeniliğin korunması sağlanarak patent, faydalı model ve marka konularında farkındalık oluşturma ve ticarileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bulunan yenilik/değişikliklerin bildirimlerinin artması, bunların başvurularının yapılması, takibi ve ticarileştirilmesi, yararlanılabilecek hibe ve desteklerin araştırılıp sağlanması TTO’nun amaçlarındandır.

GTU Teknoloji Transfer Ofisi’miz, üniversite-sanayi arasında işbirliği oluşturmak için eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyerek hem akademik tarafa hem de sanayi kesime ulaşır, onlardan bilgiler edinir. Elde ettiği verilerle uygun eşleştirmeler yapar, sonrasında ise ‘Gizlilik Sözleşmesi’ ile başlayan işbirliği sürecine destekler vererek gerek buluşun haklarının alınması ve korunmasında gerekse ticarileştirme sürecinde etkin olarak rol alır.