2019-2020 DGS Kesin Kayıt Duyurusu

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS)  İle Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerimiz kesin kayıtlarını;

 

  •  9 Eylül -11 Eylül 2019 günleri nde e-devlet üzerinden yapabileceklerdir.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit_adresi üzerinden 09-11 Eylül 2019 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt ile kayıtlanan öğrencilerimizin kesin kayıt için tekrar Üniversitemize gelmeleri veya tüm sorgular sistem üzerinden gerçekleştirildiği için herhangi bir evrak (diploma,resim, yerleştirme belgesi v.s) getirmeleri gerekmemektedir.

Öğrencilerimizin kayıt işlemlerinin tamamlandıklarından emin olmaları, içlerinin rahat etmesi için 10-11-12 Eylül sabahları http://www.gtu.edu.tr/kategori/1007/3/ogrenci-isleri-daire-baskanligi.aspx adresinde e-devletten kaydı gerçekleşen öğrencilerimizin güncel listeleri yayınlanacaktır.

  • Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına gelerek kayıt yaptırmayı tercih edecek öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.E-devlet üzerinden kayıtlanamayan öğrencilerimizin kayıtları ise 09 -13 Eylül tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gelmek suretiyle yapılacaktır.

KAYIT YERİ

Gebze Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Gebze/KOCAELİ  

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-Diploma: Mezun olduğunuz okuldan aldığınız  diplomanın (önlisans)  aslı ve fotokopisi ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi. (Başarı belgesi, mezuniyet belgesi yerine kullanılmamaktadır.)

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Nüfus cüzdanınızın fotokopisini, nüfus hüviyet cüzdanınız ile birlikte getiriniz. Onaylanıp size geri verilecektir.

3-Fotoğraflar: 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf .

4-Katkı Payı: İlgili mevzuat gereği katkı payı alınmayacaktır.  

** Ancak ikinci bir yükseköğretim programı (Açıköğretim dahil) olarak Üniversitemize kayıt yaptırdıkları takdirde ilgili mevzuat gereği katkı payı alınacaktır.

Hesap No: 1299-06000192

IBAN: TR13 0001 2001 2990 0006 0001 92

5-Sonuç Belgesi: Üniversitemize Yerleştiğine dair sonuç belgesi(internet çıktısı).

6- Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınan belge kabul edilmektedir.)

7-Transkript (2 nüsha) ve Ders İçerikleri: Önlisans programında öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları ve başarılı oldukları dersler arasında, kazandıkları bölümün derslerine içerik ve kredi bakımından eşdeğer ders varsa, bu dersleri, (kazandıkları Bölümün intibak komisyonunun önerisi ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun uygun görmesi halinde) saydırabilirler. Bunun için, ayrıldıkları yükseköğretim kurumundan alacakları onaylı transkript ve ders içeriklerini dilekçelerine ekleyerek, yabancı dil hazırlık öğretiminden muaf olanların  bölüm başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

8-Öğrenci Bilgi Formu: Bu form eksiksiz doldurularak, kesin kayıtlarda teslim edilecektir.   

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

1- GTÜ’nin en az %30 veya %100 İngilizce dilinde eğitim veren

İşletme (en az %30 İngilizce)

Mimarlık(en az %30 İngilizce)

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(en az %30 İngilizce)

Elektronik Mühendisliği(en az %30 İngilizce)

Çevre Mühendisliği (%100 İngilizce)

Harita Mühendisliği (%100 Türkçe)

Fizik(%100 İngilizce)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%100 İngilizce)

Bölümlerine kabul edilen lisans öğrencilerinden GTÜ Senatosunca tespit edilen geçerli bir yabancı dil başarı belgesi ibraz edemeyenler 16 Eylül 2019 tarihinde saat 10:00 da Yabancı Diller Bölümü’nce yapılacak olan Yabancı Dil yeterlik sınavına girerler. Yabancı Dil yeterlik sınavında 100 tam not üzerinden en az 70 (CC) alan öğrenciler kayıt oldukları programlarda İngilizce eğitimi ve öğretimi takip edebilmeleri için yeterli kabul edilirler ve derslerine başlarlar. 

2- Öğrencilerimizin kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ne yazık ki posta ile yapılan başvuruları kabul edemiyoruz.

3- Belgeleriniz eksik ise kayıt yapamıyoruz!!!

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan öğrencimiz herhangi bir hak iddia edememektedir.

5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

YABANCI DİL HAZIRLIK SINAVI

Tarih: 16.09.2019

Saat: 10:00

Yer: Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı (0262 605 18 75)

YÖK’ün 05.08.2019 tarihli DGS-2019 Şartlı Kayıt Duyurusu için Tıklayınız….