Kurullar ve Komisyonlar

 

GTÜ Yönetim Kurulu
Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör V.

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Temel Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI

Senato Tarafından Seç. Üye

Prof.Dr. Bülent AKBAŞ

Senato Tarafından Seç. Üye

Gen.Sek.Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Raportör

 

GTÜ Senatosu
Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör V.

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Mühendislik Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. M. Hasan ASLAN

Temel Bilimler Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

İşletme Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enst. Müdürü

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Fen Bilimleri Enst. Müdürü

Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ

Bilişim Teknolojileri Enst. Müdürü

Prof. Dr. Numan AKDOĞAN

Nanoteknoloji Enst.Müdürü

Prof. Dr. Işıl KURNAZ

Biyoteknoloji Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Savunma Teknolojileri Enst. Müdür V.;

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Enerji Teknolojileri Enst. Müdür V.;

Prof.Dr. Ayşe Gül GÜREK

Temel Bilimler Fakültesi Öğr.Üyesi Tem.

Prof.Dr. Oya ERDİL

İşletme Fak.Öğr.Üyesi Tem.

Prof.Dr. Yusuf Sinan AKGÜL

Mühendislik Fak. Öğr.Üyesi Tem.

Prof.Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mim. Fak. Öğr. Üyesi Temsilcisi

Gen.Sek. Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Raportör

 

GTÜ Stratejik Planlama Kurulu

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Kurul Başkanı

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof.Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Müh. Fak. Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Alp Er KONUKMAN

Müh. Fak. Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Ayşe GÜL GÜREK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye 

Doç.Dr. Murat Anıl MERCAN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç  Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi   

Üye

Kültigin AKÇİN

Uzman

Üye

Nihal KARA

Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri

Üye

Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL 

Genel Sekreter

Üye

Aydın KURT (Başkan)

Öğrenci Konseyi Temsilcisi

Üye

 

GTÜ Etik Kurulu

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı (Başkan)

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Sedat ALKOY

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Hüsnü Yıldırım ERBİL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Vefa AHSEN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Bülent SEZEN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 

GTÜ Bologna Eşgüdüm Komisyonu

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

Rektör

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yrd.

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Ahmet ÇAPOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Tamer YAĞCI

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Hakan HOCAOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Okutman Mevlüdiye GÜZEL

Erasmus Ofisi

Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Genel Sekreter

 Şermin KELEŞOĞLU

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

 Aydın KURT (Başkan)

GTU Öğrenci Konsey Başkanı

 

GTÜ Yayın Komisyonu

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yrd.

Başkan

Prof.Dr. Zafer Ziya ÖZTÜRK

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi / ÜYK Üyesi

Üye

Prof. Dr. Hakan KİTAPÇI

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi / ÜYK Üyesi

Üye

 

GTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Başkan

Doç.Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Fen Bil. Enst. Müd. V.

Üye

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bil. Enst. Müd. V.

Üye

Prof.Dr. Ahmet ÇAPOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Erhan DEMİRBAŞ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Hasari ÇELEBİ

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 

GTÜ Doktora Tez İnceleme Komisyonu

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Başkan

İlgili Enstitü Müdürü

 

Üye

İlgili Anabilim Dalı Başkanı

 

Üye

 

Üniversitemizde Çalıştırılacak Olan Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanlarını  Belirleme Komisyonu

Prof.Dr. Haluk GÖRGÜN

Rektör 

Başkan

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Ali ATA

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr.Vefa AHSEN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye 

 

GTÜ Burslar Komisyonu

Prof.Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr.Vefa AHSEN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Halit YANIKKAYA

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr.Oya ERDİL

İşletme Fakülte Öğretim Üyesi

Şermin KELEŞOĞLU

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Hamit YILDIRIM

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 

GTÜ Mevzuat Komisyonu    

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı Başkan
Av. Ahmet Yaşar GÜNALP

Hukuk Müşavirliği

Üye

Av. Gamze SARI

Hukuk Müşavirliği

Üye

Şermin KELEŞOĞLU Öğrenci İşleri Daire Başkanı Üye
Bahtiyar TELLİ Personel Dairesi Başkanı Üye
Neriman UĞUZ Fen Bilimleri Enstitü Sekreteri Üye
Mikail ONUR Sosyal Bilimler Enstitü Sekreteri Üye
Ayşe ODABAŞI Mühendislik Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye
Ali Rıza AYDEMİR Temel Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye
Nihal KARA Mimarlık Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye
Sinan ACABAY İşletme Fakültesi Fakülte Sekreteri Üye
Semiha GÜNEŞ İç Denetim Birimi Üye

 

GTÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı Başkan

Prof.Dr. Bülent SEZEN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi   Üye

Prof. Dr. Ali ALKUMRU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Üye

Doç. Dr. Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi   Üye

Doç.Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Üye

Prof. Dr. Ahmet Yavuz ORAL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   Üye
Doç.Dr. Hasari ÇELEBİ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Elif Özlem AYDIN Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Üye
Doç.Dr. Cemal Özer YİĞİT Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Üye

 

Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Burs Koordinatörlüğü

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Enstitü Müdürü

Koordinatör

 

ÖYP Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Üye

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü

Üye

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

Prof. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU 

 

ÖYP Kurum Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Ercan ERGÜN

 

ÖYP Kurum Koordinatör Yardımcısı

Sena ALTINTAŞ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Üye

Aytül AYDEMİR

Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Üye

Teoman TOHUM

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Üye

Nurettin GÜNAÇTI

İdari ve Mali İşler  Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Üye

 

Engelli Öğrenci Birimi Yürütme Kurulu

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör yardımcısı

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Meral ELÇİ

İşletme Fakültesi

Koordinatör

Prof. Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi

Üye

Dr. Mahmut YILDIZ

İşletme Fakültesi

Üye

Araş. Gör. Neslihan BAŞARAN

Mühendislik Fakültesi

Üye

Doç.Dr. Meltem YEŞİLMEN AKBAŞ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üye

Araş. Gör. Erşan ÇİĞERİM

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Üye

Şermin KELEŞOĞLU 

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Hamit YILDIRIM 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

Üye

Alparslan DURUKAN

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Üye

Lütfi YAPICI

Psikolog

Üye

 

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

Prof.Dr. Hüseyin İNCE

Sosyal Bilimler Enstitüsü/Enstitü Müdürü

 Başkan

Prof.Dr. Tamer YAĞCI

Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üye

Prof. Dr. Ebru TÜMER KABADAYI

İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü

Üye

Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR

Mimarlık Fakültesi/Mimarlık Bölümü

Üye

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU

Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Üye

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Üye

Doç.Dr. Ferruh ÖZCAN

Temel Bilimler Fakültesi/Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Üye

 

GTÜ Akademik Yükseltme ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK 

Rektör Yardımcısı

Üye

Prof.Dr. Ali ATA

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Ebru Tümer KABADAYI

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Nilay COŞGUN

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 

GTÜ Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Başkan

Doç. Dr. Arif Çağdaş AYDINOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Vefa AHSEN

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof.Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Hüseyin İNCE

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 

GTÜ Yemek Servisi Yürütme Kurulu

Hüseyin PEHLİVAN

Rektör Yardımcısı Danışmanı

Başkan

Nurettin GÜNAÇTI

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Ercan GÜMÜŞ

Sağlık ve Kültür Dairesi Başkanlığı

Üye

 

GTÜ Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN

Rektör

Başkan

Prof.Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektör Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Abdurrahman AKYOL

Genel Sekreter V.

Üye

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Yönetim Temsilcisi

Üye

Prof. Dr. Devrim ATİLLA

Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölüm Başkan Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Meltem YEŞİLÇİMEN AKBAŞ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Esin SADIKOĞLU

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Cemal Özer YİĞİT

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Yrd. Doç. Dr. İlke ANAÇ

Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL

Temel Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ferhat PAKDAMAR

Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Alev KOÇAK ALAN

İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı

Üye

Barış ARICI

İç Denetçi

Üye

Ali Rıza AYDEMİR

Temel Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri

Üye

Mikail ONUR

Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Sekreteri

Üye

Şermin KELEŞOĞLU

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Üye

Şenol ÇAM

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Üye

Nadir YILDIRIM

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Üye

Bahtiyar TELLİ

Personel Daire Başkanı

Üye

Şule ÖZBEK

Kalite Müdürü

Üye

Sami ÖCÜT

Kalite Birimi

Üye

Fırat KAYABAŞI

Kalite Birimi

Üye

Dilara AKINCI

Kalite Birimi

Üye

İskender ALBAYRAK

Kalite Birimi

Üye

Ali EMre GÜLEÇ

Mezunlar Derneği Başkanı

Üye

Aydın KURT

Öğrenci Temsilcisi

Üye

 

GTÜ Psikolojik Taciz (Mobbing) İle Mücadele  Üst Kurulu

Prof. Dr. Babür ÖZÇELİK

Rektörlük/Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Melek ÖZKAN

Mühendislik Fakültesi /Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Fatma YÜKSEL

Temel Bilimler Fakültesi /Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN

Mimarlık Fakültesi/Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Bülent SEZEN

İşletme Fakültesi/Öğretim Üyesi

Üye

Bahtiyar TELLİ

Personel Dairesi Başkanlığı /Daire Başkanı

Üye

 

Akademik Ödül Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN

Rektör Yardımcısı

Başkan

Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Halit YANIKKAYA

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. H. Yıldırım ERBİL

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Metin USTA

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Levent ARIDAĞ

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ercan ERGÜN

İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Üye

 

GTÜ Arabuluculuk Komisyonu
Prof.Dr. Adem KILIÇ

Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI

Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Av. Ahmet Yaşar GÜNALP

Hukuk Müşaviri