2017-2018 Dönemi2017-1-TR01-KA103-040740 Numaralı Erasmus Projesi Staj İlanı

 ilan tarihi: 11-01-2018

 

Seçim Takvimi

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

 

1 Şubat – 16 Şubat 2018

Başvuruların alınması Not:Başvurular konsorsiyum kararıyla 26 Şubat tarihine kadar uzatıldı.

19 Şubat 2018

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin Erasmus Ofisi web sitesinde ilanı

Tarih Erasmus Ofisi web sitesinden ilan edilecektir

Staj Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi

 

19 Şubat 2018 – 5 Mart 2018

Seçim sonuçlarına itiraz süreci:

 İtiraz durumunda, Erasmus Ofisine dilekçe ile başvurulmalıdır.

Öğrenciler, ilan tarihinden itibaren 31 Mayıs 2019 tarihine kadar faydalanmak üzere 2017-1-TR01-KA103-040740  numaralı Erasmus+ projesi kapsamında başvuruda bulunurlar. Erasmus+ Staj hareketliliği minimum 2 ay olarak gerçekleştirilir. Staj süresi 12 ayı geçemez, Erasmus ofisi hibe dağıtım sonucu hibe almaya hak kazanacak adaylara stajın 2 aylık kısmı için hibe vermeyi taahhüt eder.  

Seçim Kriterleri

Öğrenci staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

  • Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) olunmalıdır. Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olması Erasmus+ programı için bir engel değildir. Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ programından yararlanamaz.
  • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.
  • Öğrenci, staj yapacağı kurumdan resmi staj kabul yazısını almış olmalıdır.
  • GTÜ genel akademik not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri için en az 2,5/4 olmalıdır.
  • Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir.
  • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj sektörü ve konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır.
  • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.
  • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

               - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları

               (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

                - AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

  • Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

 

  • Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.  

  
Başvuru Belgeleri 

Erasmus+ Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

 

1. GTÜ Staj Başvuru Formu

 ! Formun(tıklayınız), bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir.

Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Form, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir.

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır.

Mezuniyete tek dersi kalan/II. öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir. !

 2. Transkript

 ! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır.

ÖİBS çıktısı kabul edilmez.

Yüksek lisans ve doktora 1. dönem öğrencileri, henüz GTÜ transkriptleri oluşmamışsa transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki öğrenim kademesi Mezuniyet Notunu gösterir belge ile beraber güncel GTÜ transkriptlerini teslim etmelidirler. !

 3. Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation/Davet Mektubu)

Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir.

Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.

Staj yeri bulma konusunda erasmusintern.org sitesinden faydalanabilirsiniz.*

4. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunan adaylar: Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 Puan ve muadili sınavlardan (YÖK-DİL, TOEFL- IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olanlar bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar: GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından 01 Ocak 2017 tarihinden sonra düzenlenen Erasmus+ sınavlarına girmiş olanların sınav sonuçları kabul edilecektir. Bu ilan için ayrı bir dil sınavı açılmayacaktır. Sınav sonucu en az 60 puan ve fazlası olan öğrenci değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak Erasmus ofisine teslim etmiş ve yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:       %50   +    YABANCI DİL PUANI:        %50

Daha önce yararlanma  söz konusuysa       -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

Değerlendirme sonuçları GTÜ Erasmus Ofisi sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati Erasmus+ web sayfasından ilan edilecektir.

Erasmus+   Hibeleri

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık     Öğrenci     Staj

Hibesi (€)

 

1.        Grup            Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

 

600

 

2.        Grup            Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

 

500

3.        Grup            Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

400

 

FAKÜLTE

TAHMİNİ KONTENJAN*

 

LİSANS

Y.LİSANS ve Doktora

Genel Toplam

Temel Bilimler Fakültesi

2

1

3

Mühendislik Fakültesi

3

1

4

İşletme Fakültesi – Mimarlık Fakültesi

2

1

3

TOPLAM

 

 

10

 

*Her bir katılımcıya 2 aylık hibe dağıtımı yapılacaktır. Kontenjanlar mevcut olan hibe miktarına göre tahmini olarak belirlenmiştir. Başvuruların değerlendirilmesi ve sıralamada gidilen ülkeye göre hesaplanan hibe tutarlarına göre sayılar değişebilir.