Erasmus 2017-2018 Staj İlan Sonuçları

Staj İlanı Tahmini Hibe Dağıtım Sonuçları 

Sıralama Adı Soyadı Bölümü Dörtlük Notu Yüzlük Karşılığı Y. Dil Puanı Başarı Durumu Seviyesi Önceki Katılım Puan Kesintisi Hibe € (En çok 3 ay)
Asil Liste
1    Morteza VAFADAR YENGEJEH Fizik 3,93 97,83 86 91,91 Doktora - 1500
2    Mehmet Yenal YALÇINKAYA Malzeme Bilimi Mühendisliği 3,71 91,01 91 91 Yüksek Lisans - 1800
3    Ezgi Deniz KAÇAR Fizik 3,9 96,9 85 90,95 Doktora - 1383
4    Seyhan OKUYAN Deprem ve Yapı Mühendisliği 3,88 96,28 80 88,14 Doktora - 1500
5    Cevdet DOĞAN Çevre Mühendisliği 4 100 76,25 * 88,13 Doktora - 1340
6    Mehmet Türker TAKCI Elektronik Mühendisliği 3,57 86,67 85 85,83 Doktora - 1800
7    Aybike Gül KARAOĞLU Çevre Mühendisliği 3,57 86,67 85 85,83 Doktora - 1800
8    Nicat CEBRAILOĞLU Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,86 95,66 72,5 84,08 Doktora - 1760
9    Azime AKÇAÖZ Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,48 84,3 82 83,15 Lisans - 920
10    Meltem AŞICIOĞLU Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,5 84,5 81,25 *  82,88 Yüksek Lisans - 1500
11    Tugay YILMAZ Mimarlık 2,97 78,9 85 81,95 Lisans - 1500
12    Nil TÜRKÖLMEZ Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,07 80,2 83 81,6 Doktora - 1800
13    Buse BILBEY Malzeme Bilimi Mühendisliği 2,71 76,6 86 81,3 Yüksek Lisans - 1700
14    Nahide ÖZBEN Malzeme Bilimi Mühendisliği 3,64 88,84 73 80,92 Yüksek Lisans - 1383
15    Mohammed ALABADSA Elektronik Mühendisliği 3,51 84,81 76 80,41 Lisans - 1500
16    Mehmet Gürkan ÖZYAZICI Malzeme Bilimi Mühendisliği 3 79,5 81 80,25 Yüksek Lisans - 1800
17    Simay KAZICI Elektronik Mühendisliği 2,63 75,8 84 79,9 Yüksek Lisans - 1500
18    Ayşe MARAŞLI Fizik 3,93 97,83 61,25 79,54 Doktora - 1500
19    Başak ÇOBAN Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,43 83,8 75 79,4 Lisans   1150
İlan Edilen Kontenjanlar Gereği İşletme ve Mimarlık Fakültelerinden Öncelikli Hibelendirilen Öğrenciler
29    Farid AZIZOV İşletme 2,91 77,7 86 * 71,85 Lisans 2017-2018 (-10 puan) 800
36    Ömerül Faruk TANGAL Mimarlık 2,78 75,1 66 70,55 Lisans - 1220
42 Kaan Yusuf YENIGÜN İşletme 2,54 70,3 62 66,15 Lisans - 1233
Yedek Liste
20    Anıl BOZDOĞAN Malzeme Bilimi Mühendisliği 3 79,5 77 78,25 Yüksek Lisans -  
21    Muhammed Hamit EKINCI Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,36 83,1 72,5 77,8 Doktora -  
22    Burhan ELGÜN Bilgisayar Mühendisliği 2,67 72,9 82 77,45 Lisans -  
23    Selin Gül ÜNSAL Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,9 96,9 78 77,45 Yüksek Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
24    Mehmet Sait ABDÜSSELAMOĞLU Malzeme Bilimi Mühendisliği 2,4 68,5 82 75,25 Lisans -  
25    Emrah KORKMAZ Bilgisayar Mühendisliği 2,6 71,5 79 75,25 Lisans -  
26    Berin YILMAZER Moleküler Biyoloji ve Genetik 3 79,5 68 73,75 Yüksek Lisans -  
27    Taner ŞAR Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,14 80,9 65 72,95 Doktora -  
28    Ahmet Kaan ASLANDAĞ Elektronik Mühendisliği 2,44 68,9 76 72,45 Lisans -  
30    Yavuz Selim AYHAN Malzeme Bilimi Mühendisliği 2,5 74,5 88 * 71,25 Yüksek Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
31    Esra Meryem ATAŞLAR Moleküler Biyoloji ve Genetik 2,75 74,5 88 71,25 Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
32    Enes ARACI Malzeme Bilimi Mühendisliği 2,63 75,8 66 70,9 Yüksek Lisans -  
33    Nazlı SALIK Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,12 80,7 61 70,85 Lisans -  
34    Ömer BAŞPINAR Elektronik Mühendisliği 2,21 66,6 75 70,8 Lisans -  
35    Kevser YOLCU Bilgisayar Mühendisliği 2,38 68,3 73 70,65 Lisans -  
37    Adem NOKTACI Elektronik Mühendisliği 2,42 68,7 72 70,35 Lisans -  
38 Çisel DIKKULAK Moleküler Biyoloji ve Genetik 2,25 67 72 69,5 Lisans -  
39 Muhammad Rızwan AKRAM Deprem ve Yapı Mühendisliği 4 100 78 * 69 Doktora 2016-2017 (-10 puan)  
2015-2016 (-10 puan)  
40 Seyfullah BECERIKLI Bilgisayar Mühendisliği 2,36 68,1 67,5 67,8 Lisans -  
41 Ertuğrul BAYRAM Moleküler Biyoloji ve Genetik 2,32 67,7 65 66,35 Lisans -  
43 Ertuğrul YILMAZ İşletme 3,65 89,15 83 66,07 Lisans 2017-2018 (-10 puan)  
2015-2016 (-10 puan)  
44 Çiğdem KAPLAN İşletme 3,09 80,4 69* 64,7 Lisans 2017-2018 (-10 puan)  
45 Veyis AKSOY İşletme 2,5 69,5 79 * 64,25 Lisans 2017-2018 (-10 puan)  
46 Kaan KÜÇÜKARSLAN Elektronik Mühendisliği 2,39 68,4 79 63,7 Lisans 2014-2015 (-10 puan)  
47 Oğuzhan Safa YAĞCILAR Mimarlık 3,24 81,9 61 61,45 Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
48 Şükriye ÖZKAN Mimarlık 2,81 75,7 83 59,35 Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
2015-2016 (-10 puan)
49 Andaç Doğukan YAŞIN İşletme 2,21 66,6 69 57,8 Lisans 2017-2018 (-10 puan)  
50    Sadık Samet ÜZÜN Elektronik Mühendisliği 2,22 66,7 63 Uygun Kabul Belgesi Getirmedi Lisans -  
51 Kerem DÜZENLI Mimarlık 2,79 75,3 75 Uygun Kabul Belgesi Getirmedi Lisans -  
52 Esra ÖZALTIN Moleküler Biyoloji ve Genetik 3,14 80,9 75 Uygun Kabul Belgesi Getirmedi Lisans -  
53 Doğukan BOZKURT Fizik 3,36 83,1 69 Uygun Kabul Belgesi Getirmedi Yüksek Lisans 2016-2017 (-10 puan)  
54 Cihan KAYA İşletme 2,58 71,1 56 Dil Puanı Yetersiz Lisans -  
55 Mustafa ÖZDEMIR Mimarlık 2,83 76,1 Sınava Girmedi Dil Puanı Yetersiz Lisans -  
56 Gizem GÜLLÜ Mimarlık 3,2 81,5 82 Uygun Kabul Belgesi Getirmedi Lisans -  
* Önceki dil notu veya dil belgesi kullanıldı.  

 

Açıklanan hibeler tahmini olup Erasmus ofisi kısmi değişiklikler yapabilir. Hakkından öğrenci vazgeçmesi veya ek hibe temini durumunda liste sırasıyla öğrenciler hibelendirilecektir.