2016-2017 Erasmus Staj Ek İlanı 2

 

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

 

12 Mayıs - 16 Haziran 2017

Başvuruların alınması

19 Haziran 2017

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

İlan edilecektir.

Staj Değişim hakkı kazanan öğrencilere bilgilendirme toplantısı

 

19 Haziran –26 Haziran 2017

Seçim sonuçlarına itiraz durumunda, Erasmus Ofisine dilekçe ile

başvurulmalıdır.

Öğrenciler, ilan tarihinden itibaren 30 Eylül 2017 tarihlerine kadar faydalanmak üzere başvuruda bulunurlar. Erasmus+ Staj hareketliliği minimum 2 ay olarak gerçekleştirilir.

Seçim Kriterleri

 

Öğrenci staj hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır:

 

 • Gebze Teknik Üniversitesi öğrencisi (Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora) olunmalıdır (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II.öğretim öğrencisi olması Erasmus+ programı için bir engel değildir.) Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ programından yararlanamaz.

 

 • Öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunun öğrenci mezun olmadan önce yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş veya mezuniyet işlemleri başlamış olan öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

 • Öğrenci, staj yapacağı kurumu kendisi bulmalı, staj yapacağı kurumdan resmi kabul yazısını almış olmalıdır.

 

 • GTÜ genel akademik not ortalaması, lisans öğrencileri için en az 2,20/4; lisansüstü öğrencileri

için en az 2,5/4 olmalıdır.

 

 • Bölüm staj zorunluluğu olmaksızın başvuru yapılabilir

 

 • Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Staj sektörü ve konusu mevcut bölümü ile ilgili olmalıdır.

 

 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yurtdışındaki laboratuvarlarda                                         yaptıkları deneyler, laboratuvar çalışmaları veya bilimsel araştırmalar/projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir.

 

 • Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 • AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alarak kurulmuş kuruluşlar

 

 

 • Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz (büyükelçilik  ve konsolosluk gibi) Diplomatik temsilciliklerimizin hiçbir birimi staj faaliyeti için uygun değildir.

 

 • Aynı öğrenim kademesi içinde daha önce Hayatboyu Öğrenme veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken daha önce faydalandığı her bir faaliyet için 10’ar puan azaltma yapılacaktır.

 

 • Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.

 

    Başvuru Belgeleri

 

Erasmus+ Staj Programına başvuruda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri ilan edilen tarihler içinde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir:

 

1.            GTÜ Staj Başvuru Formu

 

!Formun, bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilmesi gerekmektedir. Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Form, başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. İmzasız formlar kabul edilmeyecektir. Formlarda fotoğraf bulunması şarttır. Mezuniyete tek dersi kalan/II.öğretimde okuyan/bilimsel hazırlık döneminde olan öğrencilerin bu durumlarını başvuru formunda belirtmeleri gerekmektedir.

 

2.            Transkript

 

! Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınmalıdır. ÖİBS çıktısı kabul edilmez. Lisansüstü ve doktora 1. dönem öğrencileri henüz GTÜ transkripleri oluşmamışsa transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki öğrenim kademesi Mezuniyet Notunu gösterir belgeyi ve GTÜ transkriptini getireceklerdir.

 

 1. 3.       Staj yapılacak kurumdan alınan onay belgesi (Company Confirmation/Davet Mektubu) Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir.*

 

4.         Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge

 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunan adaylar: Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 Puan ve muadili sınavlardan (TOEFL- IBT vb.) eşdeğer puan (bkz.YÖK eşdeğerlik tablosu) almış olanlar bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar.

 

 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan adaylar: GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından 01 Ocak 2015 tarihinden sonra düzenlenen Erasmus+ sınavlarına girmiş olanların sınav sonuçları kabul edilecektir. Sınav sonucu en az 60 puan ve fazlası olan öğrenci değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

Yukarıdaki dil şartlarını sağlayan hiçbir başvuru olmaması veya hibe bütçesi dahilinde yeterli aday olmaması durumunda, yukarıdaki şartlara sahip olmadığı halde İngilizce dil sertifikasına sahip olanlar (B1 ve üstü) değerlendirmeye alınacaktır.

 

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

 

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak ERASMUS ofisine teslim etmiş, yabancı dil sınavında başarılı olmuş veya yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, aşağıdaki ölçütlere göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır. Erasmus hareketliliklerinden daha önce aynı öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) faydalanmış olan adayların toplam puanlarından 10 puan eksiltme yapılacaktır.

 

GENEL AKADEMİK ORTALAMA:       %50 YABANCI DİL PUANI:                                                                      %50

 

Daha önce yararlanma                 -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)

 

Değerlendirme sonuçları GTÜ Erasmus+ sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği seçim sonuçları ilan edildikten sonra başarılı olan öğrencilerle Erasmus Ofisinde bir toplantı gerçekleştirilecek ve sonraki süreç hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Toplantı yeri ve saati Erasmus+ web sayfasından ilan edilecektir.

 

Erasmus+ Hibeleri

 

 

 

Hayat pahalılığına göre

ülke türleri

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık     Öğrenci     Staj

Hibesi (€)

 

1.        Grup            Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

 

600

 

2.        Grup            Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

 

500

3.        Grup            Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

 

400

 

 

*Başvuru sayısının düşük olması durumunda e-posta aracılığıyla karşı kurumdan alınan kabullerin

değerlendirilmesi GTÜ Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğünün insiyatifindedir.