MUH257 Sosyal Seçmeli Ders Olarak Programa Eklendi

Bilgi Teknolojileri alanında kariyer edinecek Mühendislerin;  Kurumsal firmalarda(Bankalar, Telekom firmaları, Google, Amazon, Microsoft vb) kullanılan Fiziksel/Sanal Sunucu Mimarileri, Veri Depolama(Storage) altyapıları, Kritik Microsoft Sistemleri, Data ve Ses Network Sistemleri, Siber Güvenlik Sistemleri, Sistem İzleme ve Yönetim Araçları gibi kritik konular hakkında genel bilgi kazandırmak ve bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen mühendislere son sınıflarda verilecek uzmanlık dersleri ile hazırlık sağlamaktır. Dersler profesyonel lab’lar ile desteklenecetir. Programı başarıyla bitirecek öğrencilerin bir kısmı uzmanlaşacağı konularla ilgili yurtdışına seminere götürülecektir.