Güz 2017 Lisans Müfredatı ve İntibak Bilgileri

Güz 2017 Lisans Müfredatı ve İntibak Bilgileri

Değerli Öğrencilerimiz,

Daha önceden intibak süresince bize tercihlerini bildirmeyen öğrenciler için oluşturduğumuz online forma https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8pBmBqaoiUiFLhJDcdy9bxh9ATEK_mdCrwJC36nP-wxUM0xaMFhRS1hETDY4UzBIUExBRUI0R0ZMMi4u adresinden ulaşabilirsiniz. Bu form 10 Kasım 2017 tarihi saat 17:00 ye kadar açık kalacaktır.

2017 Güz İntibak Kuralları


Ders Planı Güncelleme