International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP)

Kimyanın önemli bir bileşik sınıfını oluşturan Ftalosiyaninler ve Porfirinlerle ilgili olarak Kimya bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Vefa AHSEN bir kongre düzenlemektedir. 22-27 Haziran 2014'de Lütfi Kırdar kongre merkezinde düzenlenecek kongreye en az 550 civarında yabancı 50 civarında da Türk bilim insanının katılacağı beklenmektedir. Sekizincisi düzenlenmekte olan kongrenin web sayfasının adresi: www.icpp-spp.org şeklindedir. Konunun çok değişik uygulama alanlarına açık olması nedeniyle kongreye kimyacıların yanı sıra biyolog, fizik, malzeme ve tıpçıların da ilgi duyduğu, önceki kongre istatistiklerinden anlaşılmaktadır.