Seminer Duyurusu

Enstitümüz Fen Fakültesi Matematik Bölümü Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı’nda ilan edilen Doçent kadrosuna müracaat eden  Doç. Dr. Sibel ÖZKAN'ın 03.06.2013  tarihinde  saat 10:00’ da  Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nde vereceği seminerde adıgeçenin durumunu değerlendirmek üzere Enstitümüz Senatosu’nun 29.05.2013 tarih ve 2013/16 sayılı oturumunda aldığı karar ile söz konusu  komisyonda üye olarak görevlendirilen isimler aşağıdaki gibidir.            
        Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla rica ederiz.


AD-SOYAD                               

Prof. Dr. Orhan ŞAHİN  GYTE

Prof. Dr.  Adem KILIÇ    GYTE

Prof. Dr.  Vasfi ELDEM   Okan Üniversitesi


YEDEK

Prof. Dr. Engin HALİLOĞLU  GYTE
 

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

   Personel Dairesi Başkanlığı