GEOFOLD 2.0 / Mimari Tasarım 5-6 Sergisi(1- 23 Kasım)

GEOFOLD 2.0 / Mimari Tasarım 5-6 sergisi 1-23 Kasım 2018 tarihleri arasında Mimarlık Fakültesi Turuncu Hol'de düzenlenecektir.

GEOFOLD 2.0, ‘’Mekan-kent-zaman’’ kavramları üzerine temellenen tasarım problemlerini keşfetme, teknolojik gelişme, tarih, tarihsel bağlam, gelenek, kültür, hafıza, kültürel değer kavramları ile mimarlık arasındaki ilişkileri ortaya koyar: Mimarlık ve kent, tipoloji, kent ve anıtlar, göstergeler, kentsel mekansal işaretler, yeniden yapılandırma, kentsel ve tarihsel bağlam, geleneksel ve çağdaş yapım sistemleri, sürdürülebilirlik, yer, ankraj, simgeler, yapısalcılık, çok işlevli programlandırma, topoğrafya, çevre, ekolojik zorlamalar, hafıza ve mimarlık.