Kentsel Gelişme Dinamikleri ve Parametreleri: Kocaeli Örneği